Arkivji mensili: Settembru 2018

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Settembru

 • San Luqa 9:18-22 

  Darba, waqt li Ġesù kien qiegħed jitlob waħdu, kien hemm miegħu d-dixxipli tiegħu, u hu staqsiehom: “Min jgħidu n-nies li jien?” Huma weġbuh u qalulu: “Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, li qam wieħed mill-profeti tal-imgħoddi”.

  Qalilhom: “Imma intom min tgħidu li jien?” Qabeż Pietru u qallu: “Inti l-Messija ta’ Alla”.

  Imbagħad ikkmandahom u qalilhom ħafna biex ma jgħidu lil ħadd b’dan…

 • Kompli aqra »

Il-Liġi teskludi diskussjoni ta’ kwistjoni kollettiva ma’ union mhux rikonoxxuta

With reference to the directives issued to education grades in Church Schools,
the Secretariat for Catholic Education would like to clarify that UPE, whilst being a registered trade union, does not hold recognition for collective bargaining on such employees. UPE is in breach of article 5 of the Recognition of Trade Union Regulations 2016 which states that, “once a union is recognised as the sole collective bargaining union, no other union may intervene on a collective matter related to the employees concerned with the employer”. 

Whilst affirming that UPE are incorrect in their claims, in the current context the same legislative regulations preclude the Secretariat for Catholic Education from engaging in any discussions with UPE on matters of a collective nature. 

The Secretariat and Church Schools value the individual members of their communities, including learners, their families and especially employees, on whom the system relies to provide a high quality educational service. This is manifested in a continuous effort to provide the best possible working conditions which are also reflected in the improved conditions agreed upon with the recognised union.  Kompli aqra »

Donazzjoni ta’ pitturi mill-artist Joseph Calleja


 • L‑artist Malti ta’ fama internazzjonali Joseph Calleja ta b’donazzjoni lill‑Arċidjoċesi ta’ Malta 15‑il pittura tiegħu mis‑serje “Is‑Sagrifiċċju tal‑Ħrief”. Dawn il‑pitturi nħadmu fuq medda ta’ 15‑il sena, bl‑etika u l‑fidi jkunu ż‑żewġ temi ewlenin ta’ dan ix‑xogħol artistiku.

  “Is‑Sagrifiċċju tal‑Ħrief” juru l‑ħaruf tas‑sagrifiċċju sa minn żmien il‑qedem sal‑ħrief tas‑sagrifiċċju tal‑ġurnata tal‑lum impoġġija fuq l‑altari tal‑kunflitti u l‑gwerer…

 • Kompli aqra »

The House with a Clock in its Walls

 • ***

  Direttur:          Eli Roth

  Atturi:              Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Renée Elise Goldsberry, Sunny Suljic, Kyle MacLachian, Colleen Camp, Lorneza Izzo u Vanessa Anne Williams

  Ħin tal-Film:    105 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                         12A

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                              12

  Fl-1953, Lewis Barnvelt, tifel ta’ għaxar snin, imur jgħix f’New Zebedde, ġewwa Michigan ma’ zijuh Jonathan f’dar antika u misterjuża…

 • Kompli aqra »

American Animals

 • ***

  Direttur:          Bart Layton

  Atturi:               Evan Peters, Barry Keoghan, Blake Jenner, Jared Abrahamson, Udo Kier, u Ann Dowd

  Jidhru personalment: Warren Lipka, Spencer Reinhard, Chas Allen, Eric Borsuk u Betty Jean Gooch

  Ħin tal-Film:     116 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                             15

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                                  15

  Fl-2003, ġewwa Lexington, f’Kentucky, Spencer Reinhard, student tal-arti, kien iħoss vojt f’ħajtu li ma kien xejn eċċitanti…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Settembru

 • San Luqa 9:7-9 

  F’dak iż-żmien, dawn il-ġrajja kollha waslu f’widnejn Erodi t-tetrarka u beda jitħasseb, għaliex xi wħud kienu qegħdin jgħidu li Ġwanni qam mill-imwiet, waqt li oħrajn qalu li deher Elija, u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imgħoddi.

  Iżda Erodi qal: “Lil Ġwanni qtajtlu rasu; mela min hu dan li fuqu qiegħed nisma’ dan kollu?” U beda jfittex li jarah…

 • Kompli aqra »

Premier: Augustine, the Son of her Tears

 • L-Aid to the Church in Need (Malta), b’kollaborazzjoni mal-Istitut Agostinjan, qed tippreżenta film straordinarju! Film dwar wieħed mill-akbar Qaddisin tal-Knisja Kattolika. Dan qed jiġi interpretat minn atturi Musulmani mill-Alġerija u t-Tuneżija taħt it-tmexxija tal-President tal-SOHT Film Production & Global Distribution, Henri Aoun. Din hija tabilħaqq inizjattiva innovattiva xxerred aktar spirtu ta’ rispett fost il-popli ta’ kulturi u reliġjonijiet differenti…

 • Kompli aqra »

Pope Francis to Chinese Catholics: Faith changes history

 • The Message of Pope Francis—announced Wednesday morning at the General Audience—begins with a word of encouragement for Chinese Catholics, who, he says, “are daily present” in his prayers. He recalls the words of Jesus, earlier quoted by Benedict XVI in his Letter to the Chinese faithful: “Fear not, little flock” (Lk, 12:32).

  Confusion from a flurry of opinions

  The Pope immediately goes to the heart of the question:

  Of late, many conflicting reports have circulated about the present and, in particular, the future of the Catholic communities in China…

 • Kompli aqra »

Nimxu Flimkien

 • Mill-1 ta’ Settembru sal-4 ta’ Ottubru 2018, l-Insara madwar id-dinja jingħaqdu biex jitolbu u jħarsu d-dar komuni tagħna matul ix-Xahar tal-Ħolqien. It-tema għaċ-ċelebrazzjoni ta’ din is-sena hi ‘Nimxu Flimkien’.

  Ix-Xahar tal-Ħolqien hu mifrux fuq ħames ġimgħat, mill-Jum Dinji ta’ Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien (l-1 ta’ Settembru) sal-festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi (4 ta’ Ottubru), il-qaddis prottettur tal-animali u tal-ekoloġija…

 • Kompli aqra »

Id-dover li nuru solidarjetà

 • “Illum għandna bżonn il‑vuċi profetika tas‑solidarjetà: solidarjetà bejn l‑istati differenti u bejn il‑ġnus; solidarjetà fil‑politika soċjali interna tal‑istat; u solidarjetà interġenerazzjonali, jiġifieri s-solidarjetà bejn il‑ġenerazzjonijiet.” Dan kien l-appell li għamel l-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-omelija tal-Quddiesa Pontifikali fil-festa nazzjonali ta’ Jum l-Indipendenza.

  L-Arċisqof fisser kif meta nitkellmu dwar il‑ħtieġa tas‑solidarjetà nifhmu li qegħdin nimpenjaw ruħna li nuru solidarjetà ma’ min qiegħed fi bżonn urġenti ta’ għajnuna għaliex qiegħed jaħrab minn ambjent kiefer ta’ disprezz vjolenti tad‑dinjità tal‑bniedem; qiegħed jaħrab minn destin aħrax ta’ skajvitù, u saħansitra tortura u mewt…

 • Kompli aqra »