Arkivji mensili: Ottubru 2019

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Ottubru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Rum 8, 31b-39
Salm: 108 (109), 21-22.26-27.30-31

L-Evanġelju: Lq 13, 31-35

Dak il-ħin stess resqu fuq Ġesù xi Fariżej u qalulu: “Mur, itlaq minn hawn, għax Erodi jrid joqtlok”. U hu qalilhom: “Morru għidulu lil dak il-volpi: “Ara, jiena nkeċċi x-xjaten u nfejjaq il-mard illum u għada, u fit-tielet jum nasal fit-tmiem tiegħi. Madankollu llum u għada u pitgħada jeħtieġli nissokta t-triq tiegħi, għax ma għandux ikun li profeta jinqered barra minn Ġerusalemm”… Kompli aqra »

Wirja ta’ ritratti mill-Kardinal Prospero Grech

The President and Mrs Vella preside over the inauguration of the exhibition of photography by Cardinal Prospero Grech – San Anton Palace

A Thing of Beauty is a Joy Forever – an exhibiton of photographs taken by Cardinal Prospero Grech is currently being held at Sant’Anton Palace under the patronage of President George Vella. The exhibition, which will run for fifteen days, was inaugurated yesterday and brings together an evocative selection of works produced by the Cardinal over a span of time, featuring a diverse array of subjects… Kompli aqra »

Il-Festa tal-Qaddisin Kollha u t-Tifkira tal-Mejtin Kollha

Nhar il-Ġimgħa, l‑1 ta’ Novembru 2019, l‑Arċisqof Charles J. Scicluna ser jiċċelebra Quddiesa fil‑festa tal‑Qaddisin Kollha, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta, fis-6:00 p.m. Din il‑festa tiġi ċċelebrata mill‑Knisja Universali biex l‑Insara jagħtu ġieħ lill‑Qaddisin kollha waqt li jħabirku biex jimxu fuq l‑eżempju tagħhom.

Is-Sibt, 2 ta’ Novembru, Jum it‑Tifkira tal‑Mejtin Kollha, l‑Arċisqof ser jiċċelebra Quddiesa fil‑Knisja taċ‑Ċimiterju tal‑Addolorata, Raħal Ġdid. Il‑Quddiesa tibda fl‑10:00 a.m… Kompli aqra »

Skola fuq erba’ roti

In September 1982, the Christian Brothers created the first mobile school to assist in educating nomad children. Today there are about thirty such schools, and they travel all over France.

The idea for these mobile schools came from Brother Camille Véger. In 1979, he read a letter sent by Father André Barthélémy, who was the National Chaplain for Gypsies at the time, to the Superior of the Lasallian Fathers in France, calling for volunteers to “educate young gypsies of the Parisian suburbs who are poorly prepared for the rapid changes of today’s world”… Kompli aqra »

Inklussività tfisser ukoll akkoljenza tal-ġenju moħbi fis-sensibbiltà kbira ta’ persuni bl-awtiżmu

L-inawgurazzjoni mill-Arċisqof Chares J. Scicluna ta’ proġett ġdid fil-Mużew tal-Katidral tal-Imdina li permezz tiegħu l-mużew issa huwa ‘autism friendly’. Dan huwa l‑ewwel proġett tax‑xorta tiegħu f’Malta li sar bil‑għan li l‑mużew ikun aċċessibbli għal persuni bl‑awtiżmu.L‑Arċisqof u l‑Ministru għall‑Edukazzjoni Evarist Bartolo indirizzaw il‑konferenza tal‑aħbarijiet u qassmu ċ-ċertifikati lill-impjegati li ngħataw it-taħriġ meħtieġ biex jassistu aħjar lil persuni bl-awtiżmu. Tħabbar ukoll li l-mużew ser ikun miftuħ għall-ħinijiet itwal f’ġranet partikolari speċifikament għal dawn il-viżitaturi…. Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Ottubru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Rum 8, 26-30
Salm: 12 (13), 4-5.6

L-Evanġelju: Lq 13, 22-30

F’dak iż-żmien, huwa u sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesù għadda jgħallem f’xi bliet u rħula. U kien hemm wieħed qallu: “Mulej, jaqaw ftit huma dawk li jsalvaw?”.

U huwa weġibhom: “Tħabtu biex tidħlu mill-bieb id-dejjaq, għax kif ngħidilkom jien, ħafna għad ifittxu li jidħlu u ma jirnexxilhomx… Kompli aqra »

San Pawl għaqqad lil Malta u l-Greċja biż-żjara tiegħu bħala appostlu – L-Arċisqof

Quddiesa fl-okkażjoni tal-200 anniversarju mill-wasla tal-ewwel immigranti Maltin fil-Greċja

  Il-Kappella ta' San Kalċidonju, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

It is so beautiful to hear the Word of God in its original language because as you know the New Testament was written in Greek and it had such a lovely sound and it is such an extraordinary experience to be with you today in this island visited by the holy apostle Paul as was Greece so many times. This apostle unites us because our lands, Malta and Greece, were blessed by his visit as appostle… Kompli aqra »

Ktieb ġdid mill-Arċisqof Charles J. Scicluna

Nhar il-Ħamis 31 ta’ Ottubru se jitnieda ktieb ġdid mill-Arċisqof Charles J. Scicluna bl-isem Religion and the 1921 Malta Constitution, Genesis and Implications. It-tnedija tal-ktieb se ssir fil-Kurja, il-Furjana, fis-7pm. F’dan il-ktieb l-Arċisqof jistħarreġ l-oriġini u d-diskussjoni li saret fil-bidu tas-seklu 20 biex ir-reliġjon Kattolika tiddaħħal fil-liġijiet Maltin. F’dan il-ktieb hemm dokumentat id-diskussjoni li saret, ir-rapporti li tħejjew u l-personalitajiet li b’xi mod jew ieħor kienu involuti fl-ewwel żewġ deċenji tas-seklu 20… Kompli aqra »

Kattoliċi, Lhud u Musulmani: le għall-ewtanasja u suwiċidju assistit ‘bla ebda eċċezzjoni’

Representatives of Abrahamic monotheistic religions who signed the declaration on end-of-life issues.

“Euthanasia and assisted suicide are morally and inherently wrong and should be forbidden without exceptions. Any pressure or deliberate actions that might lead patients to end their lives are categorically rejected.” It’s the “key point” of the “Joint Declaration of Abrahamic religions on End-of-Life issues.” The document, solemnly signed this morning by Jewish, Catholic and Muslim representatives in the Vatican, is the culmination of an initiative coordinated by the Pontifical Academy for Life and supported on behalf of the Jewish world by Rabbi Avraham Steinberg from the Israeli National Bioethics Council and Rabbi David Rosen; by Sheikh Bin Bayyah, president of the Muslim Forum for Peace and by Samsul Anwar, President of the Central Committee of the Indonesian Muhammadiyah, representing the Muslim world.”

The document – which the religious representatives handed over to Pope Francis – was drafted by a joint inter-religious group… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Ottubru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Rum 8, 18-25
Salm: 125 (126) 1-2ab.2ċd-3.4-5.6

L-Evanġelju: Lq 13, 18-21

F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Lil xiex tixbah is-Saltna ta’ Alla, u ma’ xiex se nxebbhuha? Tixbah lil żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel qabad u żeragħha fil-ġnien tiegħu, u mbagħad kibret u saret siġra, u l-għasafar tal-ajru marru jbejtu fil-friegħi tagħha”.

U reġa’ qalilhom: “Ma’ xiex se nxebbahha s-Saltna ta’ Alla? … Kompli aqra »