Arkivji mensili: February 2020

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Frar

L-Erbgħa tal-Irmied
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Ġoel 2, 12-18
Salm: 50 (51), 3-4.5-6a.12-13.14 u 17
It-Tieni Qari: 2 Kor 5, 20 – 6, 2

L-Evanġelju: Mt 6, 1-6.16-18

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Qisu li l-għemil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru quddiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand Missierkom li hu fis-smewwiet.

Mela meta tagħmel karità, tmurx iddoqq it-trombi quddiemek, kif jagħmlu dawk ta’ wiċċ b’ieħor fis-sinagogi u fit-triqat, biex in-nies tfaħħarhom… Kompli aqra »

Żmien ir-Randan

Ritratt: Vatican Media

Għada l‑Erbgħa, 26 ta’ Frar 2020, il‑Knisja tagħti bidu għar‑Randan Imqaddes: 40 jum ta’ talb u penitenza bi tħejjija għaċ‑ċelebrazzjoni tal‑Passjoni, il‑Mewt u l‑Qawmien mill‑mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu. 

Bi tħejjija għaż-żjara tal-Papa Franġisku fostna f’Pentekoste, din is-sena l-Isqfijiet qed iħeġġu lill-Insara biex jirriflettu wkoll fuq it-tagħlim tal-Papa, b’mod partikolari fuq l-ewwel Eżortazzjoni Appostolika tiegħu ‘Evangelii Gaudium’ (Il-Ferħ tal-Evanġelju). Din l-eżortazzjoni tfakkarna li l-ferħ veru jinstab fil-laqgħa ma’ Kristu Rxoxt, li jfejjaq minn kull xorta ta’ mard personali u fil-komunitajiet tagħna, u għalhekk dawk li jduqu mill-fejqan u l-ferħ tiegħu jimtlew bil-ħeġġa biex ixandruh ma’ kulħadd… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 ta’ Frar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Ġak 4, 1-10
Salm: 54 (55), 7-8.9-10a.10b-11a.23

L-Evanġelju: Mk 9, 30-37

F’dak iż-żmien, Ġesù u d-dixxipli għaddew minn nofs il-Galilija, u hu ma ried li ħadd ikun jaf, għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom: “Bin il-bniedem se jingħata f’idejn il-bnedmin u joqtluh; u meta jkun maqtul, wara tlitt ijiem iqum mill-mewt”. Iżda huma ma fehmuhx dan il-kliem, u beżgħu jistaqsuh… Kompli aqra »

L-Għid ta’ Kristu mhuwiex ġrajja tal-imgħoddi – il-messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2020

Għeżież ħuti!

Din is-sena wkoll il-Mulej qed jagħtina żmien tajjeb ta’ grazzja biex nitħejjew ħa niċċelebraw b’qalb imġedda l-Misteru kbir tal-mewt u l-qawmien ta’ Ġesù, li huwa l-fus tal-ħajja Nisranija kollha personali u komunitarja. Lejn dan il-Misteru jeħtieġ nirritornaw kontinwament, bil-ħsieb u bil-qalb tagħna. Fil-fatt, hu ma jehda qatt jikber fina skont kemm inħalluh idaħħalna fid-dinamiżmu spiritwali tiegħu u nitwaħħdu miegħu bi tweġiba ħielsa u ġeneruża… Kompli aqra »

Direttivi dwar it-Tqarbin

Kif nafu lkoll, bħalissa ma’ diversi pajjiżi qed tixtered ħafna l-Coronavirus (COVID-19).

Bħala miżura ta’ prekawzjoni u biex jiġi evitat kemm jista’ jkun il-periklu ta’ tixrid tal-Coronavirus, sakemm jingħataw direttivi oħra, it-Tqarbin Ewkaristiku bl-ostja għandu jsir biss fl-idejn u mhux fil-ħalq.

Fil-każijiet permessi għal Tqarbin mill-kalċi, it-Tqarbin m’għandux isir billi wieħed jixrob direttament mill-istess kalċi, iżda biss ‘per intinctionem’.

Infakkru wkoll li min jiċċelebra l-Quddiesa għandu jassigura ruħu li jkun iddiżinfetta idejh sewwa qabel ma tibda l-Quddiesa u, f’każ ta’ bżonn, qabel jibda jqarben… Kompli aqra »

Niżirgħu t-Tama! – aktar attivitajiet mill-Azzjoni Kattolika f’Malta

Dakinhar tad-90 Anniversarju, tat-twaqqif tal-Azzjoni Kattolika Maltija, id-19 ta’ Frar 2020, saret attività għall-istudenti u l-istaff fil-kappella tal-Università biex tħeġġeġ lill-persuni jkomplu niżirgħu t-tama; ikun xi jkun l-istat ta’ ħajjithom. L-attività bdiet bil-quddiesa li ssir ta’ kuljum, li tmexxiet minn Dun Keith Bonnici u Dun Bernard Micallef.

Dun Keith waqt il-quddiesa semma’ kif f’Malta l-ewwel żerriegħa nibtet fost l-istudenti tal-Università, b’inizjattiva tal-Professur Patri Danjel Callus, O.P… Kompli aqra »

Il-Papa fil-Quddiesa ta’ Bari: ‘Illum ejjew nagħżlu l-imħabba’

Pope Francis celebrates Mass in Bari, reflecting on the Gospel for the Seventh Sunday in Ordinary Time in his homily, encouraging that we pray for the grace to love. Pope Francis celebrated Mass after meeting with the Bishops of the Mediterranean region gathered in Bari, Italy. During his homily, the Pope reflected on the Gospel of Matthew 5:38-48.

Jesus goes beyond

Pope Francis began his homily explaining that Jesus went beyond the “ancient law: ‘An eye for an eye and a tooth for a tooth’ ” which itself was “a sign of progress, since it prevented excessive retaliation”… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 24 ta’ Frar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Ġak 3, 13-18
Salm: 18 (19), 8.9.10.15

L-Evanġelju: Mk 9, 14-29

F’dak iż-żmien, Ġesù, Pietru, Ġakbu u Ġwanni, niżlu minn fuq il-muntanja u ġew ħdejn id-dixxipli l-oħra, rawhom b’kotra kbira ta’ nies madwarhom, u xi kittieba jitlewmu magħhom. In-nies, kif rawh, ilkoll stagħġbu ħafna u ġrew lejh biex isellmulu. U hu staqsiehom: “Fuqiex qegħdin titlewmu magħhom?”. U wieħed mill-kotra qallu: “Mgħallem, ġibtlek lil ibni għax għandu spirtu mbikkem… Kompli aqra »

Protetturi tal-innoċenti – L-Arċisqof

Message by Archbishop Charles J. Scicluna

Few adjectives can describe conflicting emotions – pain, shame, anger, frustration, compassion – one feels upon meeting a victim of clerical sexual abuse. On one hand, it is an extraordinarily difficult situation to handle because one instantly becomes a lightning rod for their raw rage; on the other, it is an enormous Christian privilege because you literally feel as if you are facing Jesus Christ in all the terror of the crucifixion… Kompli aqra »

Il-Papa jindirizza lill-isqfijiet tal-Mediterran f’Bari

Pope Francis on Sunday traveled to the southern Italian city of Bari on the final day of a meeting entitled “Mediterranean frontier of peace”. During his address to Bishops from 19 Mediterranean countries, the Pope described war as a “madness to which one can never resign oneself.” Don’t raise walls, he said, and don’t accept that one can die at sea without help.

Pope Francis’ address to the Bishop of the Mediterranean in Bari

Dear Brothers,

I am pleased that we can meet you and I am grateful that each of you has accepted the invitation of the Italian Episcopal Conference to take part in this meeting, which assembles the Churches of the Mediterranean.  When Cardinal Bassetti presented the idea to me, I readily accepted it, seeing it as an opportunity to begin a process of listening and discussion aimed at helping to build peace in this crucial part of the world.  For that reason, I wanted to be present and testify to the importance of the new model of fraternity and collegiality that you represent. 

I find it significant that this meeting takes place in Bari, since this city is so important for its links with the Middle East and Africa; it is an eloquent sign of the deeply rooted relationships between different peoples and traditions.  The Diocese of Bari has always fostered ecumenical and interreligious dialogue, working tirelessly to create bonds of mutual esteem and fraternity.  I purposely chose Bari, a year and a half ago, to meet leaders of Christian communities in the Middle East for an important moment of discussion and fellowship meant to help our sister Churches to journey together and feel closer to one another… Kompli aqra »