Arkivji mensili: Frar 2023

Spirtu ta’ djalogu, fil-valuri tal-Evanġelju

Missio Malta tilqa’ l-Konferenza tad-Diretturi Ewropej f’Malta

Ftit tal-jiem ilu ġiet fi tmiemha l-Konferenza tad-Diretturi Ewropej ta’ Missio li din is-sena inżammet f’Malta bejn l-14 u s-16 ta’ Frar, u li laqqgħet id-Diretturi ta’ Missio minn madwar l-Ewropa kollha.

“L-għan prinċipali tal-konferenza huwa li jitkattar l-ispirtu ta’ kollaborazzjoni bejn il-pajjiżi sabiex ikompli jintlaħaq l-għan ta’ Missio li xxerred L-Evanġelju fid-dinja,” qal Fr Anthony Chantry, chairperson tal-Konferenza. “Il-Konferenza kienet ukoll okkażjoni sabiħa ta’ talb flimkien, li jgħaqqadna sabiex inkomplu nwasslu l-messaġġ li x-xogħol tal-missjoni huwa daqstant urġenti u importanti daqs meta Ġesù Kristu mexa fuq l-art, u Evanġelizza kull fejn mar.”

Id-Direttur ta’ Missio Malta, Monsinjur Valent Borg esprima s-sodisfazzjon tiegħu għas-suċċess tal-laqgħa f’Malta, u li l-preparamenti għaliha ħadu bosta xhur… Kompli aqra »

Liema hu Alla tiegħek? Il-ġid li jiġi mill-ġebla? – L-Arċisqof

Quddiesa fl-Ewwel Ħadd tar-Randan bir-Rit tal-Għażla u l-Għoti tal-Isem tal-Katekumeni

  Il-Knisja Parrokkjali ta' Santu Wistin, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Illum ippermettuli li f’din l-omelija ħin minnhom imbagħad nindirrizza wkoll diretttament lil dawn l-aħwa tagħna li se jirċievu l-magħmudija fl-Għid il-Kbir u li llum se jiktbu isimhom fil-ktieb ta’ dawk li qed jitħejjew għall-magħmudija. Peress li jifhmu bl-Ingliz ħin minnhom se nagħmel biċċa minn din l-omelija anke bl-Ingliż.

Imma l-ewwel nixtieq naqsam magħkom ħsieb propju li jispirani ftit mill-Evanġelju li għadna kemm smajna… Kompli aqra »

Quddiesa tal-Ħadd – 26 ta’ Frar 2023, 9:30am

  Parroċċa ta' Santu Wistin, il-Belt Valletta

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 26 ta’ Frar

L-Ewwel Ħadd tar-Randan
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Ġen 2:7-9; 3:1-7
Salm: 50 (51):3-4,5-6a,12-13,14 u 17
It-Tieni Qari: Rum 5:12-19

L-Evanġelju: Mt 4:1-11

F’dak iż-żmien, l-Ispirtu ħa lil Ġesù fid-deżert biex ix-xitan iġarrbu. U Ġesù baqa’ sajjem għal erbgħin jum u erbgħin lejl, u fl-aħħar ħadu l-ġuħ. U resaq it-tentatur u qallu: “Jekk inti Bin Alla, ordna li dan il-ġebel isir ħobż”… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 25 ta’ Frar 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 ta’ Frar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Iż 58:9b-14
Salm: 85 (86):1-2,3-4,5-6

L-Evanġelju: Lq 5:27-32

F’dak iż-żmien, Ġesù lemaħ wieħed pubblikan, jismu Levi, bilqiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi, u qallu: “Ejja warajja!”. Dak telaq kollox, qam u mar warajh. Imbagħad Levi għamillu laqgħa kbira f’daru stess, u kien hemm magħhom fuq il-mejda kotra kbira ta’ pubblikani u nies oħra.

Il-Fariżej u l-kittieba sħabhom bdew igemgmu mad-dixxipli tiegħu, u qalulhom: “Dan l-għala tieklu u tixorbu mal-pubblikani u l-midinbin?”… Kompli aqra »

L-Azzjoni Kattolika f’Malta tagħlaq 93 sena

L-Azzjoni Kattolika (Nr tal-VO: 1743) bdiet f’Malta permezz ta’ grupp ta’ studenti żgħir fil-5 t’April 1929, bl-għajnuna ta’ Patri Danjel Callus. Fi Frar tal-1930 l-istatu ġie approvat uffiċjalment mill-Arċisqof ta’ dak iż-żmien. Minn dakinhar, infetħu numru ta’ gruppi taż-żgħażagħ f’Parroċċi differenti. L-għan ta’ dawn il-gruppi kien li jieħdu rwol iktar attiv li jwasslu l-messaġġ tal-Knisja u biex ikunu ta’ servizz lejn l-oħrajn. Din l-inizzjattiva ċkejkna żviluppat f’waħda mill-akbar għaqdiet Kattoliċi li għandna f’Malta llum. 

Matul is-snin, l-Azzjoni Kattolika Maltija kienet il-bidu ta’ numru ta’ proġetti u attivitajiet soċjali u spiritwali f’Malta… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 24 ta’ Frar 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 24 ta’ Frar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Iż 58:1-9a
Salm: 50 (51):3-4,5-6a,18-19

L-Evanġelju: Mt 9:14-15

F’dak iż-żmien, resqu lejn Ġesù id-dixxipli ta’ Ġwanni u qalulu: “Għaliex aħna u l-Fariżej insumu, u d-dixxipli tiegħek ma jsumux?”

Qalilhom Ġesù: “Huwa l-mistednin tal-għarus se jsewdu qalbhom sakemm l-għarus ikun għadu magħhom? Imma jasal il-jum meta l-għarus jeħduhulhom minn magħhom, u mbagħad isumu”. Kompli aqra »