Nhar il-Ħadd 24 ta’ Jannar 2010, fil- KonKatidral ta’ San Ġwann, Valletta, fl-okkazjoni tat-tielet anniversarju tal-ordinazzjoni episkopali ta’ l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P, ġiet iċċelebrata Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr.

L-Arċisqof irringrazzja lill-Mulej għal-għajnuna kollha li jagħtih u lil dawk kollha li jagħtu għajnuna pastorali għall-komunita’ tagħhom. Huwa semma li dik il-ġurnata kienu qed jiġu ċċelebrati tlett festi f’wahda: il-konverżjoni ta’ San Paul, għeluq sninu u l-Anniversarju tal-ordinazzjoni episkopali tiegħu.

L-Arċisqof  qal  li ta’ kull sena l-Mulej itiħ dwal ġodda xi jwettaq. Din is-sena l-għan tiegħu qal huwa li jurina kif inhu ppreżentat lilna Alla l-Imbierek. L-Arċisqof kompla billi qal fassal il-ħsibijiet tiegħu fuq tliet għanjiet prinċipali: li jurina li l-bniedem huwa ċ-ċentru ta’ Alla, il-bniedem għandu jkun medjatur tal-imħabba ta’ Alla u li l-bniedem għandu jixbaħ lil Alla f’kull sens.

L-Arċisqof temm jgħid li din is-sena aħna l-Maltin għandna xorti kbira li niċċelebraw il-miġja ta’ San Pawl permezz taż-żjara tal-Papa Benedittu XVI. Għal din ir-raġuni qal, għandna inħejju ruħna u dejjem inkunu xempju ta’ l-imħabba.

Agħfas fuq ir-ritratt biex tkabbar. Ir-ritratti tal-attivitajiet tal-Arċisqof jistgħu jinxtraw mill-ħanut PHOTOCITY, il-Belt. Tel: 21236723. Email: [email protected]

Jekk kont preżenti għal din l-attivita’, ħalli l-kummenti tiegħek.