Arkivji mensili: Settembru 2013

L-Arċisqof u l-Isqof George Frendo jiċċelebraw 50 sena mill-professjoni reliġjuża

 • L-Arċisqof u l-Isqof George Frendo jiċċelebraw 50 sena mill-professjoni reliġjuża
 • Il-Ħadd 22 ta’ Settembru 2013, l-Arċisqof Pawlu Cremona u l-Isqof George Frendo ċċelebraw Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta’ Gwardamanġa, fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju mill-professjoni reliġjuża fl-Ordni Dumnikana. 

  Għal din il-Quddiesa attenda l-President ta’ Malta, Dr George Abela, u s-Sinjura Abela. L-Isqof Awżiljarju Mons. Charles J. Scicluna, l-Arċisqof Emeritu Mons. Ġużeppi Mercieca u l-Provinċjal l-ġdid tad-Dumnikani, Patri Frans Micallef, flimkien ma’ numru ta’ patrijiet Dumnikani kkonċelebraw f’din il-Quddiesa solenni…

 • Kompli aqra »

Il-Vangelu tal-jum – 23 ta’ Settembru

 • Il-Vanġelu tal-jum – 23 ta’ Settembru
 • Luqa 8, 16-18

  “Ħadd ma jixgħel musbieħ u jgħattih b’għatu jew iqiegħdu taħt sodda, imma jqiegħdu fuq l-imnara, biex kull min jidħol ġewwa jara  d-dawl. Għax ma hemm xejn moħbi li ma għadx jidher, u xejn ma hemm mistur li ma għadx jingħaraf u jinġieb għad-dawl.  Mela oqogħdu attenti kif tisimgħu! Għax min għandu, jingħatalu; u min ma għandux, jitteħidlu saħansitra dak li jaħseb li għandu.”

  Il-Qaddis tal-jum: San Piju ta’ Pietralcina

 • Kompli aqra »

Il-Vangelu tal-jum – 22 ta’ Settembru

 • Il-Vanġelu tal-jum – 22 ta’ Settembru
 • Il-25 Ħadd ta’ matul is-sena

  Luqa 16,1-13

  Qal ukoll lid-dixxipli tiegħu: “Kien hemm raġel għani li kellu amministratur, u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu u qallu, ‘Dan x’inhu li qiegħed nisma’ fuqek? Agħtini kont ta’ l-amministrazzjoni tiegħek, għax ma tistax tibqa’ iżjed amministratur tiegħi.’ L-amministratur bejnu u bejn ruħu qal, ‘Issa x’sejjer nagħmel, ladarba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni? …

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku jħabbar tibdil fil-Kurja Rumana

 • Il-Papa Franġisku jħabbar tibdil fil-Kurja Rumana

 • The Holy Father has implemented the following changes in the organisation of the Roman Curia.

  – He has accepted the resignation from the role of Major Penitentiary of Cardinal Manuel Monteiro de Castro, who has reached the age of retirement…

 • Kompli aqra »

Messaġġ ta’ Mons. Tommaso Caputo, Arċisqof ta’ Pompei, fl-okkażjoni tal-Missjoni Marjana f’Malta u Għawdex

 • Messaġġ ta’ Mons. Tommaso Caputo, Arċisqof ta’ Pompei, fl-okkażjoni tal-Missjoni Marjana f’Malta u Għawdex
 • Dear Brother Bishops,

  Distinguished Authorities,

  Priests, religious and all the faithful beloved,

  It is with great joy that I address you on the occasion of the Marian Mission of the Rosary that will be held in Malta and Gozo from September 22nd to the 29th 2013…

 • Kompli aqra »

Il-kwadru tal-Madonna ta’ Pompei f’Malta

 • Il-kwadru tal-Madonna ta’ Pompei f’Malta
 • Wasal Malta l-kwadru tal-Madonna ta’ Pompei għall-Missjoni Marjana bejn it-22 u d-29 ta’ Settembru. Din ser tkun immexxija minn saċerdoti Taljani mis-Santwarju f’Pompei, l-Italja.

  Il-kwadru tal-Madonna ta’ Pompei ġie nkurunat mill-Papa Pawlu VI fil-Bażilika ta’ San Pietru, l-Vatikan, fit-23 ta’ April 1965. Fis-sena 2002, il-kwadru reġa ttieħed fi Pjazza San Pietru fuq talba tal-Beatu Ġwanni Pawlu II…

 • Kompli aqra »

Messaġġ tal-Arċisqof fl-okkażjoni ta’ Jum l-Indipendenza

 • Messaġġ tal-Arċisqof fl-okkażjoni ta’ Jum l-Indipendenza

 • Konkatidral ta’ San Ġwann

  21 ta’ Settembru 2013

  Ħuti,

  Minn meta pajjiżna kiseb l-Indipendenza u l-avvenimenti politiċi li ġraw wara – it-13 ta’ Diċembru u l-31 ta’ Marzu – Malta mhux biss saret ħielsa, iżda żdiedu u kibru r-responsabbiltajiet fit-tmexxija tal-pajjiż…

 • Kompli aqra »

Il-Vangelu tal-jum – 21 ta’ Settembru

 • Il-Vanġelu tal-jum – 21 ta’ Settembru
 • Mattew 9,9-13

  Huwa u għaddej minn hemm, Ġesù ra wieħed bilqiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi; kien jismu Mattew. “Ejja warajja,” qallu. Dak qam u mar warajh. U ġara li, kif qagħad għandu għall-mejda, ġew bosta pubblikani u midinbin u qagħdu madwar il-mejda ma’ Ġesù u d-dixxipli tiegħu. Meta raw dan il-Fariżej qalu lid-dixxipli: “Għaliex jiekol mal-pubblikani u l-midinbin l-Imgħallem tagħkom?” Hu semagħhom, u qal: “It-tabib ma jeħtiġuhx dawk li huma f’saħħithom, iżda l-morda…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 20 ta’ Settembru

 • Il-Vanġelu tal-jum – 20 ta’ Settembru
 • Luqa 8,1-3

  Wara dan huwa qagħad idur l-ibliet u r-rħula, jippriedka u jxandar l-Evanġelju tas-Saltna ta’ Alla. Kellu miegħu t-Tnax u xi nisa li kien fejjaqhom mill-ispirti ħżiena u mill-mard: Marija, li kienu jgħidulha ta’ Magdala, li minnha kienu ħarġu seba’ xjaten, Ġwanna, mart Ħuża, prokuratur ta’ Erodi, Susanna, u ħafna oħrajn, li kienu jaqduhom minn ġidhom…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jiltaqa’ ma’ l-għalliema u LSAs ġodda fl-iskejjel tal-Knisja

 • L-Arċisqof jiltaqa’ ma’ l-għalliema u LSAs ġodda fl-iskejjel tal-Knisja
 • Nhar l-Erbgha 18 ta’ Settembru, l-Arcisqof Pawlu Cremona O.P. ltaqa’ ma’ l-ghalliema u LSAs li ser jibdew jahdmu fi skola tal-Knisja fis-sena akkademika li tibda dan ix-xahar.

  L-Arcisqof, fil-prezenza ta’ Dr Rose Anne Cuschieri, Direttur ghas-Servizzi fl-Edukazzjoni fis-Segretarjat ghall-Edukazzjoni Nisranija, rringrazzja lill-edukaturi kollha ghar-responsabilità li qed jiehdu. Huwa enfasizza li l-edukaturi fl-iskejjel tal-Knisja jridu jwasslu t-taghlim ta’ Kristu u ghalhekk ir-responsabilità taghhom tizdied. Stqarr li l-mira tal-edukaturi trid tkun li jghinu u jappoggjaw lill-istudenti billi juruhom imhabba, ikollhom pacenzja u joffru appogg…

 • Kompli aqra »