Arkivji mensili: Marzu 2014

Il-Vanġelu tal-jum – 31 ta’ Marzu

 • Il-Vanġelu tal-jum – 31 ta’ Marzu

 • Gwanni 4,43-54

  Wara dawk il-jumejn Ġesù telaq minn hemm lejn il-Galilija; għax Ġesù stess xehed li profeta ma għandux ġieħ f’pajjiżu. Mela meta wasal il-Galilija, il-Galilin laqgħuh tajjeb billi lkoll raw kull ma kien għamel f’Ġerusalemm f’jum il-festa, għax huma wkoll kienu marru għall-festa…

 • Kompli aqra »

Via Sagra Djoċesana

 • Via Sagra Djoċesana

 • L-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. ser imexxi l-Via Sagra Djoċesana li ser issir nhar l-Erbgħa 16 ta’ April 2014, fis-7.30 p.m. Din is-sena, il-Via Sagra ser issir fir-residenza San Vinċenz de Paul, Ħal-Luqa…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 30 ta’ Marzu

 • Il-Vanġelu tal-jum – 30 ta’ Marzu

 • Gwanni 9,1-41

  Kif kien għaddej, lemaħ raġel agħma minn twelidu, u d-dixxipli tiegħu staqsewh: “Rabbi, dan twieled agħma għax dineb hu stess, jew għax dinbu l-ġenituri tiegħu?” Ġesù wieġeb: “Mhux għax dineb hu jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-għemil ta’ Alla jidher fih…

 • Kompli aqra »

Festa ta’ Maħfra: L-Arċisqof imexxi l-Pellegrinaġġ tar-Redentur fl-Isla

 • Festa ta’ Maħfra: L-Arċisqof imexxi l-Pellegrinaġġ tar-Redentur fl-Isla
 • Nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Marzu 2014, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. mexxa l-pellegrinaġġ annwali bl-istatwa Mirakoluża ta’ Ġesù Redentur, fl-Isla, fl-okkazjoni tal-festa ta’ Kristu Redentur. Wara l-pellegrinaġġ iċċelebra Quddiesa fil-knisja parrokkjali ta’ Marija Bambina. F’din il-knisja u f’ħames knejjes oħra f’Malta u Għawdex, saret ukoll ‘Festa ta’ Maħfra’ fejn il-knejjes baqgħu miftuħin għall-qrar sa nofsillejl…

 • Kompli aqra »

31 ta’ Marzu – 6 ta’ April

 • 31 ta’ Marzu – 6 ta’ April

 • It-Tnejn          
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
   
  It-Tlieta          
  4.00 p.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’programm ‘live’ fuq Radju Marija.
   
  L-Erbgħa
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani, Dar tal-Kleru, Birkirkara…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 29 ta’ Marzu

 • Il-Vanġelu tal-jum – 29 ta’ Marzu

 • Luqa 18,9-14

  Kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru lill-oħrajn. Ġesù qalilhom din il-parabbola: “Żewġt irġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu…

 • Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali

 • Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali
 • Fit-30 ta’ Marzu, lejlet il-festa nazzjonali ta’ Jum il-Ħelsien, u fl-20 ta’ Settembru, lejlet il-festa nazzjonali tal-Indipendenza, il-Knejjes f’Malta u Għawdex ser idoqqu mota fl-okkażjoni tal-anniversarji li pajjiżna qiegħed jiċċelebra din is-sena. Il-mota ser tindaq wara l-aħħar Quddiesa ta’ filgħaxija. Din l-inizjattiva qed issir fuq talba tal-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali.
 • Kompli aqra »

Eżercizzi Spiritwali għall-koppji mizzewġin minn Genesis 2 – Bdil fil-post

 • Eżercizzi Spiritwali għall-koppji mizzewġin minn Genesis 2 – Bdil fil-post

 • Genesis 2 wish to advise that due to the enormous response last Saturday, the Spiritual Exercises for married couples by Fr Hayden Williams will be held as follows:

  29th March, 5th April, 12th April at the Sanctuary of the Divine Mercy, Naxxar (the hall beneath the Church) at 7pm.  Following the sermon, Holy Mass will be celebrated at 8pm…

 • Kompli aqra »