Arkivji mensili: April 2016

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ April

 • San Ġwann 15:18-21 Ġesù qal lid-dixxipli:  “Jekk id-dinja tobgħodkom, kunu afu li lili bagħditni qabel ma bagħdet lilkom.  Kieku intom kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobbkom bħalma tħobb dak li hu tagħha; iżda billi m’intomx tad-dinja, għax jien ħriġtkom mid-dinja, id-dinja tobgħodkom. Ftakru fil-kelma li għedtilkom: il-qaddej m’huwiex akbar minn sidu. Jekk ippersegwitaw lili, għad jippersegwitaw lilkom ukoll; jekk ħarsu l-kelma tiegħi, għad iħarsu tagħkom ukoll.  Imma dan kollu għad jagħmluhulkom minħabba f’ismi, għax huma ma jafux lil dak li bagħatni…
 • Kompli aqra »

Il-Papa jindirizza konferenza fuq il-mediċina riġenerattiva

"Ir-riċerka tirrikjedi attenzjoni sħiħa fuq issues morali jekk trid tkun instrument li jipproteġi l-ħajja tal-bniedem u d-dinjità tal-persuna"

 • Pope Francis on Friday addressed participants of an International Conference on the Progress of Regenerative Medicine and its Cultural Impact. The Conference is being sponsored by the Pontifical Council for Culture, the Stem for Life Foundation, and the STOQ Foundation. The 2016 conference focused on pediatric cancers and rare diseases, as well as diseases that occur with aging. It featured talks and discussions with leading cell therapy scientists, physicians, patient advocates, ethicists, philanthropists, leaders of faith and government officials…
 • Kompli aqra »

“It-triq tan-Nisrani mhix triq ta’ solitudni imma ta’ komunjoni” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal-pussess tal-kappillan fil-parroċċa Tal-Ibraġ

 • Nhar il-Ħadd 24 ta’ April 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa tal-pussess tal-kappillan il-ġdid tal-Ibraġ,  Dun Mario Tong, fil-Knisja Parrokjali. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna 
 • Knisja Parrokjali Tal-Ibraġ 24 ta’ April 2016 Għażiż Fr Mario, nixtieq inwassal ftit kliem ta’ inkoraġġiment u nsellem lil din il-komunità għażiża li int se tkun bħala r-ragħaj tagħha.    L-ewwel ispirazzjoni li tiġini hija mill-Ewwel Qari tal-lum (Atti 14, 21-27) fejn nisimgħu b’ħafna postijiet b’mod speċjali fil-Greċja u fit-Turkija, li kienu l-bliet fejn marru Pawlu u Barnaba…
 • Kompli aqra »

Il-Papa: Dejjem hemm reżistenza fil-Knisja għas-sorpriżi tal-Ispirtu

 • There is always resistance to the surprises of the Spirit, but it’s the Spirit who continues to lead the Church forward. That was Pope Francis’ message at Mass on Thursday at the Santa Marta chapel as he reflected on the reading about division and resistance within the early Church in Jerusalem. Commenting on today’s reading from Acts about the Council of Jerusalem, Pope Francis said the protagonist in the Church is always the Holy Spirit…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ April

 • San Ġwann 15:12-17 Ġesù qal lid-dixxipli:  Dan hu l-kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien.  Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din: li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu.  Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom.  Ma nsejjħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx x’jagħmel sidu; sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kull ma smajt mingħand Missieri jiena għarrafthulkom.  Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom, u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa’, ħalli kull ma titolbu lill-Missier f’ismi, huwa jagħtihulkom.   Dan hu li qiegħed nikkmandakom: li tħobbu lil xulxin…
 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku: ‘il-persekuzzjoni hija l-‘ħobża ta’ kuljum’ għall-Knisja’

Li tkun imċaħħad mill-oġġezzjoni tal-kuxjenza hija tip ieħor ta' persekuzzjoni, jgħid il-Papa.

 • Pope Francis on Tuesday said that, “persecution is the Church’s daily bread”. Speaking during morning Mass at the Casa Santa Marta, the Pope recalled the first Christian martyr, St Stephen and said that “still today so many Christians are killed or persecuted for their faith in Christ”. Pope Francis said “there are bloody persecutions, like being torn to pieces by wild beasts to the delight of the audience in the stands or being blown up by a bomb at the end of Mass” and there are “velvet-gloved” persecutions that are “cloaked in politeness”: the ones that marginalize you, take your job away if you fail to adapt to laws that “go against God the Creator.” The story of the martyrdom of Stephen, described in the Acts of the Apostles in the liturgy of the day, led the Pope to remark on how persecution is a reality that has been part of the history of Christian faith for 2000 years…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ April

 • San Ġwann 15:9-11 Ġesù qal lid-dixxipli:   Kif ħabbni Missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi.  Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu fi mħabbti, kif jiena ħarist il-kmandamenti ta’ Missieri u qiegħed f’imħabbtu.   “Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom, u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ.  ​Qaddis tal-jum: San Pietru Chanel
 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku: Ħobb lill-għajrek bħas-Samaritan it-Tajjeb

  • The story of the Good Samaritan and its lesson of “love thy neighbour” were at the heart of Pope Francis’ catechesis during the General Audience on Wednesday 27th April. Message by Pope Francis Dear Brothers and Sisters:  In our catechesis for this Holy Year of Mercy, we now turn to the parable of the Good Samaritan.  Jesus had taught the great commandment of love for God and neighbour.  In reply to the question: “Who is my neighbour?”, he recounts the story of the priest and the levite who pass by a man in need at the side of the road.  Their religiosity is ultimately inauthentic, for it does not find expression in service to others.  Love, the Lord tells us, is never abstract or distant; it “sees” and it responds.  The compassion shown by the Samaritan is an image of the infinite mercy of God, who always sees our needs and draws near to us in love. 
 • The command to love God and neighbour, then, is supremely practical; it entails caring for others even to the point of personal sacrifice.  By the end of the parable, we see that the “neighbour” is not so much the man in need, but rather the one who responded to that need with compassion.  Jesus tells all of us to be neighbours in this sense: “Go and do likewise”.  He himself is the model of the Good Samaritan; by imitating his love and compassion, we show ourselves truly to be his followers…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ April

 • San Ġwann 15:1-8 Ġesù qal lid-dixxipli:   “Jiena d-dielja vera u Missieri l-bidwi.  Kull fergħa fija li ma tagħmilx frott jaqtagħha; u kull waħda li tagħmel il-frott jiżborha u jnaddafha, biex tagħmel frott aktar.  Intom ġa ndaf minħabba  l-kelma li għedtilkom.   Ibqgħu fija, u jiena nibqa’ fikom. Kif il-fergħa ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija.  Jiena d-dielja, intom il-friegħi…
 • Kompli aqra »