Arkivji mensili: Mejju 2017

“F’qalbhom, iż-żgħażagħ tagħna għandhom il-ħuġġieġa tal-fidi?” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa fl-okkażjoni tal-425 sena mit-twaqqif tal-parroċċa ta' Ħal Kirkop

 • Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • L-425 anniversarju mit-twaqqif tal-Parroċċa, Ħal Kirkop

  29 ta’ Mejju 2017

  “Iżda jien, għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott”. Dak li qegħdin niċċelebraw illejla proprju fil-ġurnata tad-29 ta Mejju 1592, jiġifieri 425 sena ilu – ħafna minnkom, jew uħud minnkom, jiftakru wkoll l-400 anniversarju fl-1992 li tiegħu hemm irħama kommemorattiva mal-koxxa tal-ġenb tal-knisja – dak li qegħdin niċċelebraw huwa proprju l-mument meta l-Mulej għażilkom iżjed minn 400 sena ilu, biex intom tkunu xhieda tal-imħabba tiegħu…

 • Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2017

 • Il‑Ġimgħa 2 ta’ Ġunju 2017, fis‑6:30 p.m., l-Arċisqof Charles J. Scicluna jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti tal‑Parroċċi tal‑Belt u tal‑Parroċċa ta’ Ġesù Nazzarenu (Tas‑Sliema), fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta.

  Is‑Sibt 3 ta’ Ġunju, fl‑4:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti fil‑Parroċċa Marija Bambina, il‑Mellieħa.

  Il‑Ħadd 4 ta’ Ġunju, fid‑9:15 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fis‑Solennità ta’ Għid il‑Ħamsin, fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta…

 • Kompli aqra »

Politiku Indjan jipproponi li l-Knisja għandha tħallas il-flus għall-ħelsien ta’ Fr Tom

 • Membru tal-Assemblea Leġiżlattiva Indjana qed iħeġġeġ lill-Knisja sabiex tiġbor somma flus u jinħeles Father Tom Uzhunnalil, is-saċerdot li ilu sena li nħataf mit-terroristi waqt li kien qed jgħin lill-foqra fil-Jemen.

  Il-membru leġiżlattiv, P.C. George wera t-tħassib tiegħu dwar il-ħtif ta’ Fr Tom u qal li t-talb u l-kliem huma l-unika azzjoni li ttieħdet sa issa sabiex jinħeles, u dan meta t-terroristi jridu biss flus…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Mejju

 • Iż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija

  San Luqa 1:39-56 

  F’dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f’belt tal-Lhudija. Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta.

  Malli Eliżabetta semgħet ’il Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fi ħdanha, u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; u nfexxet f’għajta kbira u qalet: “Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! …

 • Kompli aqra »

Għaliex in-nisa mhux jagħżlu l-adozzjoni u kif dawk favur il-ħajja jistgħu jbiddlu dan il-ħsieb

 • At 21 years old, Millie Lopus was pregnant and scared. A rising college senior at Loyola University Maryland, she was being pressured into having an abortion by her ex-boyfriend, the father of the child.

  But after he drove Millie to a nearby Planned Parenthood to set up an abortion appointment, she recalled having “a sliver of grace,” and she “did not set up an appointment that day.”

  “I chose instead to go through with the pregnancy,” she recalled, and gave the baby up for adoption…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku jiltaqa’ mal-Prim Ministru Kanadiż

 • It-Tnejn, il-Papa Frnaġisku ltaqa’ mal-Prim Ministru Kanadiż,  Justin Trudeau, u ma’ martu, Sophie Gregoire-Trudeau, f’udjenza privata fil-Vatikan.

  Stqarrija mis-Santa Sede ddeskriviet id-diskussjonijiet bħala “kordjali”.

  “Issemmgħu r-relazzjonijiet bilaterjali u tajbin bejn is-Santa Sede u l-Vatikan, kif ukoll il-kontribuzzjoni tal-Knisja Kattolika fil-ħajja soċjali tal-Kanada. Iż-żewġ naħat imbagad iffukaw it-taħdidiet fuq temi bħall-integrazzjoni u r-rikonċiljazzjoni, kif ukoll fuq il-libertà reliġjuża u kwistonijiet etiċi.”

  L-istqarrija tgħid ukoll li, “fid-dawl tar-riżultati li ħarġu mis-summit tal-G7, l-attenzjoni daret fuq diversi kwistjonijiet ta’ natura internazzjonali, fosthom il-Lvant Nofsani u ż-żoni mifnija bil-kunflitti.”

  Justin Trudeau imbagħad iltaqa’ mal-Kardinal Petro Parolin, is-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, u mal-Arċisqof Paul Richard Gallagher, is-Segretarju tar-Relazzjonijiet mal-Pajjiż…

 • Kompli aqra »

Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge

 • *****

  Diretturi:         Joachim Rònning u Espen Sandberg

  Atturi:              Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Kevin McNally u Geoffrey Rush

  Ħin tal-Film:    129 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                 12A

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                      12          

  Jack Sparrow kien għaddej minn żmien ħażin. Fost il-ħafna taħwid li kellu, sab ruħu wiċċ imb wiċċ mal-ikbar għadu li qatt kellu: Il-Kaptan Salazar…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Mejju

 • San Ġwann 17:1-11a

  F’dak iż-żmien, Ġesù rafa’ għajnejh lejn is-sema u qal: “Missier, waslet is-siegħa; agħti glorja lil Ibnek biex l-Iben jagħti glorja lilek, bħalma int tajtu s-setgħa fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajja ta’ dejjem lil dawk kollha li inti fdajtlu. Din hi l-ħajja ta’ dejjem, li jagħrfu lilek, Alla waħdek veru, u lil Ġesù Kristu, li inti bgħatt…

 • Kompli aqra »

“Il-parroċċa trid tlaqqa’ n-nies ma’ Ġesù u tistedinhom biex ħajjithom tkun għatba għall-ġenna” – L-Arċisqof lill-komunità Tarxiniża

L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa fl-okkażjoni tal-425 sena mit-twaqqif tal-Parroċċa tal-Lunzjata f'Ħal Tarxien

 • Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Knisja Parrokkjali, Ħal Tarxien

  27 ta’ Mejju 2017

  Huwa ta’ ferħ kbir għalija li nkun hawnhekk fostkom f’din il-lokalità tant antika li tat uħud mill-eqdem monuMenti li għandna f’pajjiżna. Taf ukoll l-Ipoġew ta’ Ħal Saflieni li juri l-kultura kbira li raw dawn il-gżejjer, mhux neċessarjament missierijietna, għax matul is-sekli l-popolazzjonjiet marru u ġew, imma din l-art imbierka b’imqades ta’ qima, fosthom dan it-tempju sabiħ li intom tant tqisu bħala d-dar tal-parroċċa, il-knisja parrokkjali…

 • Kompli aqra »

Servizz Ekumeniku għal żmien Pentekoste

 • Bħalma jsir kull sena, qabel jew wara l-festa ta’ Pentekoste jittella’ servizz ekumeniku. Din is-sena, dan se jsir nhar il-Ħamis, 1 ta’ Ġunju 2017, fil-knisja tat-Trinità, il-Marsa, fis-6:30pm.

  It-tema hija “We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life” are one in the Spirit” – Aħna nemmnu fl-Ispirtu s-Santu, il-Mulej, li jagħti l-ħajja.

  Iċ-ċelebrazzjoni se titmexxa mill-Provinċjal tal-Kapuċċini, Fr Martin Micallef, waqt li l-ħsieb tal-okkażjoni se jsir minn Rev…

 • Kompli aqra »