Arkivji mensili: Mejju 2017

Il-Papa jgħid li l-Kopti maqtula huma martri u jitlob għat-terroristi

 • Quddiem l-eluf ta’ nies miġbura fi Pjazza San Pietru għar-Regina Caeli tal-Ħadd, il-Papa Franġisku għal darb’oħra wera solidarjetà mal-Papa ta’ Lixandra Tawadros II u mal-poplu Eġizzjan kollu wara “l-att vjolenti u feroċi” li kien hemm fuq l-Insara Kopti nhar il-Ġimgħa li għadda.

  “Il-vittmi, ħafna minnhom tfal, inqatlu għaliex irrifjutaw jiċħdu l-fidi Nisranija tagħhom,” qal il-Papa.

  Il-Papa talab lill-Mulej biex “jilqa’ fi ħdanu lil dawn ix-xhieda kuraġġużi u jikkonverti l-qlub tat-terroristi”…

 • Kompli aqra »

Tmut l-ixjeħ reliġjuża fid-dinja

 • Nhar is-Sibt li għadda mietet is-Soru Taljana Candida Bellotti, l-ixjeħ reliġjuża fid-dinja.

  Fi stqarrija, ħutha s-sorijiet qalu li “ħalliet din id-dinja b’serenità, l-istess serenità li għexet biha tul dawn il-110 snin ta’ ħajja”.

  Fl-20 ta’ Frar li għadda, Suor Candida Bellotti ċċelebrat l-aħħar għeluq sninha mdawra bl-Isqof ta’ Lucca, Mons.  Italo Castellani, is-Superjura Provinċjali Suor Giuliana Fracasso u s-sorijiet tal-kongregazzjoni…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Mejju

 • San Ġwann 16:29-33 

  F’dak iż-żmien, id-dixxipli qalu lil Ġesù: “Ara, issa qiegħed titkellem bil-miftuħ, u ebda tixbiha ma inti tgħid. Issa nafu li int taf kollox, u ma għandekx bżonn li wieħed jistaqsik. Għalhekk aħna nemmnu li inti ħriġt mingħand Alla”.

  Weġibhom Ġesù: “Temmnu issa? Ara, għad tiġi siegħa, u ġa waslet, meta tixterdu kull wieħed lejn daru, u lili tħalluni waħdi…

 • Kompli aqra »

Int x’lenti ta’ nuċċali tuża?

 • Min jaħdem fil‑ġurnaliżmu jaf x’jiġifieri l‑frażi “aħbar ħażina hi aħbar tajba”. Hija hekk imsejħa “regola” bbażata fuq is‑suppożizzjoni li l‑qarrejja, it‑telespettaturi jew is‑semmiegħa huma kapaċi aktar jinteressaw ruħhom f’aħbar traġika milli f’waħda pożittiva.

  Għaċ‑ċelebrazzjoni tal‑51 sena tal‑Jum Internazzjonali tal‑Komunikazzjoni Soċjali, li qed jiġi mfakkar illum il‑Ħadd, 28 ta’ Mejju, il‑messaġġ tal‑Papa Franġisku qiegħed jistieden lil kull min jaħdem fil‑qasam tal‑mezzi ta’ komunikazzjoni sabiex “jikser dan iċ‑ċirku vizzjuż ta’ ansjetà u biża’, frott tad‑drawwa li nagħtu aktar importanza l‑aħbarijiet negattivi (gwerer, terroriżmu, skandli u kull tip ta’ falliment ieħor tal‑bniedem)”…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 28 ta’ Mejju

 • Tlugħ il-Mulej fis-Sema

  San Mattew 28:16-20

  F’dak iż-żmien, il-ħdax-il dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesù. Kif rawh, inxteħtu quddiemu, għalkemm xi wħud iddubitaw.

  Ġesù resaq ikellimhom u qalilhom: “Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art. Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu, u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Mejju

 • San Ġwann 16:23b-28 

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Tassew tassew ngħidilkom, kulma titolbu lil Missieri f’ismi jagħtihulkom. Sa issa ma tlabtu xejn f’ismi. Itolbu u taqilgħu, biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ.

  Dan għedthulkom bit-tixbihat. Għad tasal siegħa meta ma nkellimkomx aktar bit-tixbihat, imma bil-miftuħ inħabbrilkom dwar il-Missier.

  Dakinhar intom titolbu f’ismi, u ma ngħidilkomx li jien nitlob lill-Missier għalikom, għax il-Missier stess iħobbkom, billi intom ħabbejtu lili u emmintu li jiena ġejt mingħand Alla…

 • Kompli aqra »

Aktar Insara Kopti massakrati fl-Eġittu

 • Minn tal-inqas 26 Insara Kopti ġew attakki u maqtula minn irġiel armati fl-Eġittu.

  L-Insara kieu qed jivvjaġġaw fuq karozza tal-linja fi triqithom lejn il-Monasteru ta’ San Samwel li jinsab madwar 220 kilometru fin-Nofsinhar tal-Kajr. Skont in-New York Times, ħafna mill-vittmi huma tfal, u tlieta biss irnexxielhom isalvaw mill-massakru.

  Il-Ministeru Eġizzjan tas-Saħħa qal li kien hemm bejn 8 u 10 aggressuri, kollha lebsin uniformi militari…

 • Kompli aqra »

Seminarista li darba salva l-Ewkaristija mill-ISIS isir saċerdot

 • Martin Baani was just 24 years old when he risked his life as a seminarian to rescue the Blessed Sacrament from the imminent invasion of Islamic State terrorists in his hometown.

  Now, he is returning to his native village as a priest, ready to serve the people through the Eucharist.

  On August 6, 2014, Baani received a call from a friend who warned that a nearby village had fallen into the hands of ISIS, and that his hometown of Karamlesh would be next…

 • Kompli aqra »

“Nemmnu fid-dinjità ta’ kull bniedem” – L-Arċisqof lit-tfal u l-adolexxenti li jattendu l-Istitut Helen Keller

L-Arċisqof jamministra s-Sagramenti lit-tfal u adolexxenti li jattenduċ-Ċentru tar-Riżorsi Helen Keller fil-Qrendi

 • Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • L-għoti tas-Sagramenti, Istitut Helen Keller, il-Qrendi

  24 ta’ Mejju 2017

  L-ewwel nett nixtieq  nifraħ lil  kull min se jirċievi s-Sagrament tal-Magħmudija, min se  jirċievi l-Griżma tal-Isqof u lil min se jirċievi lil Ġesù għall-ewwel darba fil-qalb tiegħu.

  Kelma lill-kbar: tistaqsuni,“fir-ruħ ta’ dawn uliedna, x’se jseħħ?” Iseħħ dak li jrid il-Mulej, il-qawwa tal-Mulej tidħol fir-ruħ ta’ wliedkom…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Mejju

 • San Ġwann 16:20-23a

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Tassew tassew ngħidilkom, intom għad tibku u tingħu, iżda d-dinja għad tifraħ; għad iġġarrbu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jitbiddel f’hena. Il-mara, meta tkun se tiled tħossha mdejqa, għax tkun waslet is-siegħa tagħha; iżda meta tkun twieldet it-tarbija, ma tiftakarx iżjed fl-uġigħ, bil-ferħ li twieled bniedem fid-dinja.

  Hekk intom, issa tħossukom imdejqa; imma għad nerġa’ narakom u qalbkom tifraħ, u l-ferħ tagħkom ħadd ma jeħodhulkom…

 • Kompli aqra »