Ħsibijiet

Li taqta’ ċ-ċikkulata ma tagħmlekx qaddis

What is the first thing that comes to mind when we think of Lent? Sacrifice, 40 days, Holy Week, Good Friday, tradition, processions, the colour purple, chocolate (- or rather, the lack of it). When we think about Lent, the only thing we may feel is dread as we prepare for 40 gloomy days until we celebrate Easter (by eating our body weight at a Chinese buffet). 

Is that really all it is though? … Kompli aqra »

Riżoluzzjonijiet: Issa u Kull Mument

Matul il-ġimgħa bejn il-Milied u l-Ewwel tas-Sena, ħadd ma jaf eżatt x’suppost għandu jagħmel. Hemm min jipprova jlaħħaq max-xiri tal-Milied filwaqt li jakkwista kemm jista’ mill-aqwa sales, oħrajn jiltaqgħu mad-diversi membri tal-familja waqt xi ikla ta’ nofsinhar jew filgħaxija, hemm min imur għal btala ta’ ftit jiem, l-istudenti jippruvaw ilaħħqu mal-istudju, waqt li l-ġenituri jistennew bil-ħerqa li uliedhom imorru lura l-iskola.

Hemm ħafna x’tagħmel waqt din il-ġimgħa, però fl-istess waqt, qisu m’hemm xejn… Kompli aqra »

Nagħmlu Spazju għall-Imħabba

Inneħħu dak li hu żejjed

Jekk qatt kont f’xi għar, taf li mhuwiex l-iktar post pjaċevoli – id-dlam, l-insetti, it-trab, iż-żibel, il-ħmieġ. Li tidħol ġo l-għerien hija avventura fiha nfisha u mhux esperjenza li kulħadd ikun jixtieq jgħaddi minnha.

Qalbi kultant tkun l-istess, mimlija fdalijiet ta’ dak li xi darba kien ħaj, memorji li qed jitmermru fl-irkejjen, u ħmieġ minsi ma’ kullimkien. Ħafna imbarazz jinġema’ ġewwa fina, u aħna nistmerru jew nistħu nħabbtu wiċċna miegħu… Kompli aqra »

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent – Imħabba

Ħafna drabi ninsew inħobbu.

Meta nkunu mgħaġġla u nsibu ruħna mwaħħla fit-traffiku;
meta xi ħadd iqabbiżna waqt li qed nistennew fi kju ġewwa s-supermarket;
meta dak li nkunu ordnajna jasal tard;
meta ħadd mill-Bank ma jwieġeb it-telefonati tagħna;
meta xi membru tal-familja jgħid xi kelma mhux f’lokha waqt l-ikla tal-Ħadd.

Kontinwament insibu ruħna f’sitwazzjonijiet li jqanqlu kollox ħlief l-imħabba ġewwa fina… Kompli aqra »

It-tielet Ħadd tal-Avvent – Hena

L-istaġun tal-Milied… rigali li jridu jinxtraw, nies li trid tiltaqa’ magħhom, avvenimenti li trid tmur għalihom, ikel x’tipprepara, karitajiet li trid tgħin, u ħafna iktar.

Għal xi wħud, dan hu l-isbaħ żmien tas-sena u għalkemm żgur li jġib il-ferħ , jista’ wkoll isir wisq biex dak li jkun ilaħħaq miegħu.

Filwaqt li hi ħaġa sabiħa li wieħed jipparteċipa f’dawn l-attivajiet kollha matul żmien li jlaqqgħak ma’ tant nies, kultant naċċettaw wisq affarjiet… Kompli aqra »

It-tieni Ħadd tal-Avvent – Paċi

Il-paċi.

Fejn se mmorru biex insibu l-paċi? Forsi xi wħud jgħidu fil-kampanja, waqt sessjoni tal-gym, f’xi mixja sal-quċċata ta’ muntanja, waqt logħba sportiva, waqt li qed naraw it-televiżjoni wara ġurnata twila, waqt li qed ngħumu fis-sigħat bikrin ta’ filgħodu, jew nisimgħu l-mużika.

Tkun xi tkun is-sitwazzjoni tiegħek waqt li qed taqra dan l-artiklu, nistiednek tieħu ftit minuti u tipprova dan l-eżerċizzju… Kompli aqra »

L-ewwel Ħadd tal-Avvent – Tama

L-ewwel ġurnata ta’ sena ġdida.
L-ewwel ġurnata tal-iskola.
L-ewwel ġurnata tas-sajf.
L-ewwel ġurnata tal-vaganzi tal-Milied.
L-ewwel Ħadd tal-Avvent.

L-ewwel ġurnata ta’ kull perjodu titqies bħala opportunità biex nagħmlu xi ħaġa ġdida; nibdew drawwa ġdida, intejbu fejn mhux tajjeb; u nagħmlu għanijiet ġodda u nżommu magħhom. Inħarsu lejn dawn il-ġranet ‘ġodda b’ċerta ħerqa għalkemm mhux għal kulħadd bl-istess mod. Hemm min iħares lejn dan iż-żmien b’mod pożittiv u jużah biex jagħti dik l-imbuttatura ħalli jsir sforz ġdid… Kompli aqra »