Impenji tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P.

4 – 10 ta’ Awwissu

 •  It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.

  It-Tlieta
  4.00 p.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’programm ‘live’ fuq Radju Marija.
  7.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għall-parteċipanti tal-kunċert ‘Voices’, fil-Kappella tal-Università.

  L-Erbgħa
  11.00 a.m.       L-Arċisqof jiltaqa’ mal-kappillani fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġwann Vianney, il-qaddis patrun tas-saċerdoti magħruf bħala il-Kurat t’Ars, u jiekol magħhom, fil-Kunvent tal-Karmelitani, l-Imdina…

 • Kompli aqra »

28 ta’ Lulju – 3 ta’ Awwissu

 • It-Tnejn
   
  It-Tlieta                                                                                  
   
  L-Erbgħa
   
  Il-Ħamis
   
  Il-Ġimgħa
  4.30 p.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kunsill Rapresentattiv Djoċesan u tal-Kunsill Finanzjarju Djoċesan, il-Kurja. 
  8.30 p.m.         L-Arċisqof jattendi għall-ftuħ tal-Esebizzjoni kommemorattiva tal-Ewwel Gwerra Dinija, f’Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, il-Belt Valletta.

  Is-Sibt
   
  Il-Ħadd
  9.00 a.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Duminku, il-Belt Valletta. 

 • Kompli aqra »

21 – 27 ta’ Lulju

 • It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.

  It-Tlieta
  11.15 a.m.       L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għaż-żgħażagħ li qiegħdin jipparteċipaw f’Bosco Camp, Savio College, Ħad-Dingli.

  L-Erbgħa
   
  Il-Ħamis
  6.00 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-miġja tar-Relikwija bid-demm ta’ San Lawrenz, fil-parroċċa tal-Birgu.

  Il-Ġimgħa
  10.00 a.m.       L-Arċisqof iżur is-‘Summer Camp’ organizzat mis-Sorijiet Missjunarji tal-Karità, fiċ-Ċentru Parrokjali San Ġorġ, Ħal Qormi…

 • Kompli aqra »

14 – 20 ta’ Lulju

 • It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni ta’ Jum il-Familja li fiha jiġu ppreżentati it-trabi lil San Ġużepp u jiġu ċċelebrati l-anniversarji taż-żwieġ ta’ koppji mill-parroċċa, l-Imsida.

  It-Tlieta
  9.00 a.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’laqgħa tal-Konferenza Episkopali, Ħ’Attard.

  L-Erbgħa
  12.00 p.m.       L-Arċisqof jingħaqad mal-Komunità tal-Patrijiet Karmelitani għall-ikel, fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta…

 • Kompli aqra »

7 – 13 ta’ Lulju

 • It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.

  It-Tlieta
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jiltaqa’ ma’ grupp ta’ studenti Awstraljani li qegħdin jagħmlu Pellegrinaġġ Pawlin, il-Kurja.
  11.15 a.m.       L-Arċisqof jiltaqa’ mas-saċerdoti tal-parroċċa tal-Qrendi, dwar il-ħatra ta’ Kappillan ġdid, il-Kurja.
  3.30 p.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’programm ‘live’ fuq l-RTK.

  L-Erbgħa
   
  Il-Ħamis
  7.30 p.m.         L-Arċisqof jattendi ċ-ċerimonja ta’ gradwazzjoni għal dawk li temmew b’suċċess il-programm ta’ rijabilitazzjoni mill-użu tad-droga, organizzata mill-Caritas Malta, f’San Blas…

 • Kompli aqra »

30 ta’ Ġunju – 6 ta’ Lulju

 • It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.

  ​It-Tlieta
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra l-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ seba’ saċerdoti ġodda, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.

  L-Erbgħa
  9.00 a.m.         L-Arċisqof jirċievi żjara ta’ kortezija mill-Kor Santa Monica fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif tal-kor, il-Kurja.
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani, fid-Dar tal-Kleru, Birkirkara…

 • Kompli aqra »

23 – 29 ta’ Ġunju

 • It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.

  ​It-Tlieta
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jattendi laqgħa tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel tal-Knisja, fil-Kurja.

  L-Erbgħa
  11.30 a.m.       L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kunsill tal-Kappillani, il-Kurja.
  7.00 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ ma’ żgħażagħ li se jagħmlu esperjenza ta’ volontarjat matul is-sajf, waqt l-attivita “Sendoff” organizzata mill-KDŻ, f’Dar San Ġużepp, Santa Venera…

 • Kompli aqra »

16 – 22 ta’ Ġunju

 • It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  12.00 p.m.       L-Arċisqof jippresiedi konferenza għall-edituri tal-aħbarijiet u diriġenti tal-organiżżazzjonijiet tal-midja fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali, fil-lukanda Excelsior, il-Furjana.

  ​It-Tlieta
  9.00 a.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’laqgħa tal-Konferenza Episkopali, Ħ’Attard.

  L-Erbgħa
  11.00 a.m.       L-Arċisqof jattendi ċ-Ċerimonja tal-Għoti tal-Midalja tad-deheb Premju Papa Ġwanni XXIII fil-Palazz tal-President, il-Belt Valletta…

 • Kompli aqra »

9 – 15 ta’ Ġunju

 • It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  5.30 p.m.         L-Arċisqof ibierek il-gym u l-playground ġodda ta’ Dar Merħba Bik, Ħal-Balzan.

  It-Tlieta
  9.00 a.m.         L-Arċisqof jieħu sehem f’laqgħa tal-Konferenza Episkopali, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  4.30 p.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-bord tas-Seminarju, tal-Virtù.

  L-Erbgħa
  7.00 p.m.         L-Arċisqof jattendi għal riċeviment fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tar-Russja, Kappara

  Il-Ħamis
  10.15 a.m.       L-Arċisqof jattendi għal laqgħa ta’ talb tal-grupp ‘Praise the Lord Jesus’, l-Ibraġġ…

 • Kompli aqra »

2 – 8 ta’ Ġunju

 • It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  4.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mas-seminaristi u jiċċelebra Quddiesa, fis-Seminarju, tal-Virtù.
  7.00 p.m.         L-Arċisqof jattendi għal riċeviment fl-okkażjoni ta’ Jum l-Italja, fl-Ambaxxata Taljana, Ta’ Xbiex.

  ​It-Tlieta
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jiltaqa’ ma membri mill-Għaqda Tabernakoli, il-Kurja.
  4.00 p.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’programm ‘live’ fuq Radju Marija.

  L-Erbgħa
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani, fid-Dar tal-Kleru, Birkirkara…

 • Kompli aqra »