Iż-Żjara tal-Papa Benedittu XVI f’Malta

L-ARĊISQOF IŻUR IŻ-ŻGĦAŻAGĦ F’PACEVILLE

Nhar is-Sibt, 10 ta’ April, 2010, l-Arċisqof Pawlu Cremona OP għamel żjara f’Pacevilli bi tħejjija għaż-żjara tal-Papa Benedittu XVI f’Malta . L-Arċisqof flimkien ma grupp ta’ ġurnalisti żgħażagħ li kienu mistiedna għal din l-okkazjoni, ħeġġew lil żgħażagħ oħra biex jattendu għal-laqgħa mal-Papa fil-Valletta Waterfront. Fil-ħin li l-Arċisqof qatta ġewwa Paċeville huwa żar diversi bars fejn iltaqa personalment ma xi żgħażagħ.

Għal aktar informazzjoni dwar iż-żjara tal-Papa żur is-sit: www.popemalta.org

Agħfas fuq ir-ritratt biex tkabbar… Kompli aqra »

JEĦTIEĠ IŻDA LI NASLU FI GŻIRA – L-EWWEL ŻJARA F’MALTA TAL-PAPA BENEDITTU XVI

Għeżież uliedna,

Bħalma aħna dejjem emminna li n-nawfraġju u l-miġja tal-Appostlu Missierna San Pawl fostna ma seħħewx b’kumbinazzjoni, hekk illum inħossu li żjara pastorali fostna tal-Papa Benedittu XVI tistax tkun providenzjali għal pajjiżna.

Lill-Maltin u lill-Għawdxin ta’ elfejn sena ilu Pawlu, permezz tal-predikazzjoni tiegħu u tal-waqfa tiegħu fil-gżejjer tagħna, laqqagħhom ma’ Ġesu’ Kristu u permezz tal-Evanġelju nissel it-tama nisranija fi qlubhom… Kompli aqra »

ID-DJOĊESIJIET TA’ MALTA U GĦAWDEX JINGĦAQDU GĦALL-PELLEGRINAĠĠ NAZZJONALI

Nhar il-Ġimgħa, 9 ta’ April, 2010, l-Arcisqof Pawlu Cremona mexxa pellegrinaġġ nazzjonali flimkien mal-Isqof Mario Grech u bil-parteċipazzjoni taż-żewġ djoċesi ta’ Malta u Għawdex. Dan il-pellegrinaġġ li huwa parti minn diversi attiviatjiet li ġew ippreparati bi tħejjija għaż-żjara tal-Papa, beda minn ħdejn id-dar tal-Irtir ta’ Mt St Joseph, f’Tarġa Gap, u ntemm b’ċerimonja qasira fil-pjazza ta’ quddiem is-Santwarju ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ, f’San Pawl il-Baħar.  … Kompli aqra »

L-AĦĦAR PREPARAMENTI GĦAĊ-ĊERIMONJI TAL-WASLA U TAT-TLUQ FL-AJRUPORT INTERNAZZJONALI TA’ MALTA

Nhar l-Erbgħa, 7 ta’ April, 2010, ingħataw dettalji dwar iċ-ċerimonji tal-wasla u t-tluq tal-Papa Benedittu XVI f’Malta, fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (MIA).

L-MIA, il-Membri tas-Sigurta tal-Ajruport (OMAS) u l-linja tal-ajru nazzjonali Air Malta flimkien mal-Forza Armati Maltin, lkoll huma nvoluti b’xi mod f’din iċ-ċerimonja hekk importanti.

Il-Papa mistenni jasal Malta s-Sibt 17, ta’ April, 2010 fil-5.00pm, fejn ser jiġi milqugħ mill-President ta’ Malta, George Abela, il-Prim Ministru, Lawrence Gonzi, l-Arċisqof ta’ Malta, Mons… Kompli aqra »

PELLEGRINAĠĠ PAWLIN BI TĦEJJIJA GĦAŻ-ŻJARA TAL-PAPA

Bi tħejjija għaż-żjara tal-Papa f’Malta, nhar il-Ġimgħa, 9 ta’ April, se jsir Pellegrinaġġ Nazzjonali bis-sehem taż-żewġ djoċesi, Malta u Għawdex.  Il-pellegrinaġġ jibda minn ]dejn id-dar tal-Irtir ta’ Mt St Joseph, f’Tarġa Gap fis-6.15pm u jintemm b’ċerimonja qasira fil-pjazza ta’ quddiem is-Santwarju ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ, f’San Pawl il-Baħar. Matul iċ-ċerimonja titqabbad ħuġġieġa simbolika, jinqara r-rakkont tan-Nawfraġju mill-Atti tal-Appostli u jsir it-tiġdid tal-wegħdiet tal-Magħmudija bħala stqarrija tal-fidi li ġabilna l-Appostlu Missierna.  … Kompli aqra »

WIRJA DWAR IL-PAPIET

Nhar it-Tnejn, 5 ta’ April, 2010, l-Arċisqof Pawlu Cremon OP flimkien ma’ Mons. Tommaso Caputo, Nunzju Appostoliku ta’ Malta, attendew għall-inawgurazzjoni ta’ wirja li ġġib l-isem “Minn Benedittu sa Benedittu” fis-Sala Pardo fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, il-Belt Valletta.

Il-Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin,  l-Onor. Dr Tonio Borg inawgura din il-wirja.  Ir-ritratti li ġew eżibiti ġew meħuda mill-ħajjiet tal-Papiet Benedittu XV, Piju XI, Piju XII, Ġwanni XXIII, Pawlu VI, Ġwanni Pawlu I, Ġwanni Pawlu II u Benedittu XVI, u sa tkun miftuħa għall-pubbliku bla ħlas matul il-ġranet tax-xogħol mis-6 sal-15 t’April… Kompli aqra »

ID-DETTALJI DWAR IŻ-ŻJARA TAL-PAPA FIL-GROTTA TA’ SAN PAWL

Nhar, it-Tlieta 30 ta’ Marzu, 2010, il-Kumitat Organiżattivi taż–żjara tal-Papa taw id-dettalji dwar iz-zjara tal-QT il-Papa Benedittu fil-Knisja u l-Grotta ta’ San Pawl, ir-Rabat, nhar is-Sibt 17 ta’ April. Il-post intagħżel mill-Papa innifsu li wera x-xewqa li jżur din il-Grotta li tinsab taħt il-Knisja.

Dakinhar,  il-Papa se jiltaqa’ mal-Missjunarji Maltin u Għawdxin fil-Knisja tar-Rabat. Madwar 350 missjunarju fosthom saċerdoti, sorijiet u lajċi huma mistennija jattendu għal din il-laqgħa… Kompli aqra »

MĦABBRA L-BANDS U L-ARTISTI LI SE JIEĦDU SEHEM FIL-LAQGĦA TAL-PAPA MAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

Nhar il-Ġimgħa, 26 ta’ Marzu, 2010, waqt konferenza stampa li ġiet mogħtija ġewwa l-MCAST, Raħal Ġdid, tħabbru l-bands, kantanti u żeffiena li se jieħdu sehem fil-laqgħa tal-Papa Benedittu XVI maż–żgħażagħ, nhar it-18 ta’ April. Il-kunċert mal-Papa jibda’ fis 2.15pm u dawk li ġew magħżula se jkollhom l-opportunita’ juru t-talenti tagħhom fuq skala internazzjonali.

Mit-18-il band li applikaw mal-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ (KDŻ) sabiex jieħdu sehem, ġew magħżula 10… Kompli aqra »