Impenji tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P.

26 ta’ Mejju – 1 ta’ Ġunju

 • It-Tnejn
  9.00 a.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’irtir ta’ ġimgħa għar-reliġjużi rġiel u nisa immexxi minn Patri Raniero Cantalamessa, predikatur tal-Papa, Seminarju tal-Virtù.

  It-Tlieta

  L-Erbgħa
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa ta’ ringrazzjament fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju tal-Guardian Angel School, il-Ħamrun.

  Il-Ħamis

  Il-Ġimgħa
  7.00 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa ta’ ringrazzjament fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja ta’ Burmarrad u t-twaqqif tal-istess parroċċa, Burmarrad…

 • Kompli aqra »

19 – 25 ta’ Mejju

 • 19 – 25 ta’ Mejju
 • It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  5.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mat-tfal li jattendu ċ-ċentru kateketiku tal-Azzjoni Kattolika, bħala parti miż-żjara pastorali fil-parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Djakonija tal-istess parroċċa.
  7.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Media tal-istess parroċċa.

  It-Tlieta
  5.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Liturġija tal-parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ…

 • Kompli aqra »

12 – 18 ta’ Mejju

 • 12 – 18 ta’ Mejju
 • It-Tnejn          
  9.30 a.m.         L-Arċisqof jikkonċelebra waqt Quddiesa immexxija mill-Em.T. Kardinal Maura Piacenza fil-ftuħ tal-Konferenza Internazzjonali tac-Church in Need, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.
  5.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kunsill Pastorali Parrokjali, Kummissjoni Implementazzjoni Sinodu u mal-Kunsill Ekonomiku Parrokjali, bħala parti miż-żjara pastorali fil-parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ.
  7.00 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Knisja Parrokjali ta’ Ħaż-Żebbuġ fl-okkażjoni tal-festa liturġika ta’ San Filep…

 • Kompli aqra »

5 – 11 ta’ Mejju

 • 5 – 11 ta’ Mejju
 • It-Tnejn          
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  11.30 a.m.       L-Arċisqof flimkien mal-Isqof Charles J. Scicluna, jiltaqa’ mal-Arċisqof Metodist, Michael Kehinde Stephen tan-Niġerja, fir-residenza tiegħu H’Attard.
  4.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mas-seminaristi, jiċċelebra Quddiesa u joqgħod magħhom għall-ikel, fis-Seminarju tal-Virtù.

  It-Tlieta          
  10.00 a.m.       L-Arċisqof imexxi sessjoni ta’ talb mal-membri tal-grupp Talita Qum, fid-dar għall-irtiri Proziuncola, Baħar iċ-Ċagħaq…

 • Kompli aqra »

28 ta’ April – 4 ta’ Mejju

 • 28 ta’ April – 4 ta’ Mejju
 • It-Tnejn          
   
  It-Tlieta          
  8.35 a.m.         L-Arċisqof jirritorna lura Malta minn Ruma.
  5.00 p.m.         L-Arċisqof u l-Isqof Awżiljarju jilqgħu lil Mons Peter Baldacchino, Isqof Awżiljarju ta’ Miami, għal żjara ta’ kortesija, fir-residenza tal-Arċisqof, Ħ’Attard.
  7.30 p.m.         L-Arċisqof imexxi djalogu maż-żgħażagħ organizzat mill-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ fil-bitħa ta’ Palazzo de la Salle, il-Belt Valletta…

 • Kompli aqra »

21 – 27 ta’ April

 • 21 – 27 ta’ April
 • It-Tnejn          
  6.00 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-ftuħ tal-Kapitlu Ġenerali tal-MUSEUM (Sezzjoni Femminili), fis-Seminarju tal-Virtù.

  It-Tlieta          
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jippresiedi laqgħa bejn il-membri tal-Fakultà tat-Teoloġija u l-istaff tas-Seminarju Maġġuri, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  6.00 p.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’seminar organizzat minn Centesimus Annus dwar l-Ezortazzjoni Appostolika Evangelii Gaudium tal-Papa Franġisku, fis-Seminarju, tal-Virtù…

 • Kompli aqra »

14 – 20 ta’ April

 • 14 – 20 ta’ April
 • It-Tnejn          
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.

  It-Tlieta           
  9.00 a.m.         L-Arċisqof jieħu sehem f’laqgħa tal-Konferenza Episkopali, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  4.30 p.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-bord tas-Seminarju, tal-Virtù.

  L-Erbgħa
  10.30 a.m.       L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kappillan, Dun Ewkarist Zammit dwar il-Viżta Pastorali li saret fil-parroċċa tiegħu
  7.30 p.m.        L-Arċisqof imexxi l-Via Sagra Djoċesana fir-residenza għall-anzjani San Vinċenz de Paul, organizzata minn Radju RTK u mis-Segretarjat Pastorali tal-Knisja f’Malta…

 • Kompli aqra »

7 – 13 ta’ April

 • 7 – 13 ta’ April
 • It-Tnejn          
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċjali prinċipali tal-Kurja, fil-Kurja.
  4.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mas-seminaristi, jiċċelebra Quddiesa u joqgħod magħhom għall-ikel, fis-Seminarju, tal-Virtù.

  It-Tlieta         
  9.30 a.m.         L-Arċisqof imexxi nofs ta’ nhar irtir għall-irġiel tal-grupp ‘Ragħaj it-Tajjeb’, fil-Knisja ta’ St Patrick’s, tas-Sliema.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jppresiedi ċ-Ċerimonja tal-Għoti tal-Premjijiet fl-Iskola tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtu’…

 • Kompli aqra »

31 ta’ Marzu – 6 ta’ April

 • 31 ta’ Marzu – 6 ta’ April

 • It-Tnejn          
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
   
  It-Tlieta          
  4.00 p.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’programm ‘live’ fuq Radju Marija.
   
  L-Erbgħa
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani, Dar tal-Kleru, Birkirkara…

 • Kompli aqra »

24 – 30 ta’ Marzu

 • 24 – 30 ta’ Marzu

 • It-Tnejn          
  5.00 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mat-tfal li jattendu l-katekeżi fiċ-Ċentru Kateketiku, bħala parti miż-Żjara Pastorali fil-Balluta.
  6.15 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-katekisti tal-istess parroċċa.
  7.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-membri tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali u tal-Kummissjoni Implimentazzjoni Sinodu tal-istess parroċċa…

 • Kompli aqra »