Stqarrijiet għall-Istampa

Inawgurat ir-restawr tal-Knisja ta’ San Filep f’Ħaż-Żebbuġ

Tlesta l-proġett ta’ restawr fuq il-Knisja Arċipretali ta’ San Filep t’Agira f’Ħaż-Żebbuġ, proġett li sar b’investiment ta’ €113,000, b’kofinanzjament ta’ 80% minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-proġett ġie inawgurat illum mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi u l-Ministru għall-Fondi Ewropej Silvio Schembri. Preżenti wkoll is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonett, is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta’ Malta Michael Pace Ross u l-Arċipriet Dun Albert Buhagiar.

Permezz ta’ dan il-proġett, li għalih ikkontribwixxew ukoll il-parruċċani ta’ Ħaż-Żebbuġ, sar ir-restawr tal-kampnari, il-koppla u t-tanbur (il-bażi) tagħha u l-lanterna kif ukoll saret sistema ġdida ta’ dawl iktar effiċjenti fil-konsum tal-enerġija… Kompli aqra »

Kappillan ġdid għall-Parroċċa ta’ Sacro Cuor f’Tas-Sliema

L‑Arċisqof Charles Scicluna llejla se jiċċelebra quddiesa li biha uffiċjalment se jagħti bidu għall-ħidma pastorali ta’ Patri Martin Coleiro OFM bħala kappillan tal‑parroċċa tal-Madonna tas-Sacro Cuor f’Tas‑Sliema. Monsinjur Arċisqof jirringrazzja lil Patri Paul Attard OFM tal‑ħidma tiegħu bħala kappillan f’din il‑parroċċa għal dawn l‑aħħar sitt snin.

Patri Martin twieled fid-9 ta’ Novembru 1962 u tgħammed fil-Knisja Parrokkjali ta’ Sta Venera. Irċieva l‑edukazzjoni tiegħu fl‑iskola Immaculate Conception fil-Ħamrun, fl-iskola primarja u fil-Kulleġġ tal-Karmelitani ta’ Sta Venera… Kompli aqra »

Riċerka: Il-kontribut importanti tar-reliġjużi u l-lajċi fl-iskejjel tal-Knisja

Studju dwar il-futur tal-iskejjel tal-Knisja

Minn riċerka li saret fost l‑iskejjel tal‑Knisja ħareġ li hu essenzjali li wieħed mill‑għanijiet prinċipali tal‑iskejjel kollha tal‑Knisja f’Malta u Għawdex jibqa’ li tinżamm l‑identità Nisranija, minsuġa dejjem mal‑kariżmi differenti tal‑kongregazzjonijiet. Dan filwaqt li tkompli tissaħħaħ il‑formazzjoni Nisranija li tingħata lill‑istudenti, staff, u ġenituri.

Ir‑riċerka hi l‑ewwel fażi tal‑proċess li s‑Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija, l‑Assoċjazzjoni tal‑Iskejjel tal‑Knisja u l‑Kunsill Superjuri Maġġuri Reliġjużi qed jagħmlu sabiex jaraw x’inhi t‑triq ’il quddiem għall‑iskejjel tal‑Knisja f’Malta u Għawdex, li jaqdu mas‑17,000 student u jħaddmu iktar minn 3,000 edukatur… Kompli aqra »

Francesco Zahra f’Casa Manresa

L-Arċidjoċesi ta’ Malta qed tfakkar il-250 anniversarju mill-mewt ta’ Francesco Zahra permezz ta’ wirja ta’ pitturi fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana. Zahra hu wieħed mill-aqwa artisti tal-Barokk f’Malta. Il‑wirja, li tinsab fil‑pjan terran tal‑Kurja tal‑Arċisqof fil‑Furjana, tiffoka fuq episodji mill‑Passjoni ta’ Kristu u suġġetti devozzjonali oħra li dan l‑artist ewlieni Malti pitter għall‑Kurja tal‑Arċisqof, magħrufa wkoll bħala Casa Manresa, li nbniet fl‑1743 bħala post tal‑irtiri mill‑Ġiżwiti.

Il-wirja hija miftuħa għall-pubbliku sat-2 ta’ Diċembru… Kompli aqra »

Inawgurata l-Kċina ta’ Marta: 1,200 ikla b’xejn fil-ġimgħa lill-persuni fil-bżonn

  Il-Kċina ta' Marta, Tal-Virtù

L-Arċisqof Charles Scicluna inawgura l-Kċina ta’ Marta, inizjattiva oħra tal-Knisja f’Malta sabiex tkompli tgħin lill-persuni li bħalissa għaddejjin minn żmien diffiċli. Madwar 350 persuna fil-ġimgħa qed jirċievu mal-1,200 ikla b’xejn ippreparata mit-30 voluntier tal-Kċina ta’ Marta fis-Seminarju tal-Arċisqof f’Tal-Virtù. 20 persuna oħra jieħdu ħsieb it-tqassim tal-ikliet fid-djar għal dawk li ma jistgħux joħorġu minn darhom. Il-Kċina ta’ Marta hi inizjattiva mmexxija minn LOOP Djakonija Parroċċi bl-għajnuna ta’ The Alfred Mizzi Foundation… Kompli aqra »

Rakkomandazzjonijiet dwar iż-żona ta’ Ħondoq ir-Rummien

Sottomissjoni tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent

Wara li f’Awwissu li għadda l‑Qorti ta’ Malta ddeċidiet li ma jsirx żvilupp f’Ħondoq ir‑Rummien, il‑Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) għamlet is‑suġġerimenti tagħha fil‑proċess ta’ konsultazzjoni tal‑Ministeru għax‑Xogħlijiet Pubbliċi u l‑Ippjanar, u l‑Awtorità tal‑Ippjanar, dwar ir‑reviżjoni tal‑policy tal‑ippjanar għas‑sit ta’ Ħondoq ir‑Rummien kif imfassal fil‑pjan lokali ta’ Għawdex u Kemmuna.

Kwalità tal‑ħajja ħolistika

Il‑Kummissjoni Ambjent qed tipparteċipa fil‑proċess ta’ konsultazzjoni biex issostni li kienet qalet fl‑istqarrijiet maħruġa fl‑20 ta’ Lulju 2010 u l‑24 ta’ April 2013 fl‑eqqel tal‑kwistjoni ta’ Ħondoq ir‑Rummien… Kompli aqra »

Malta tospita l-Assemblea Ġenerali tal-Kummissjonijiet tal-Ġustizzja u Paċi tal-Ewropa

Taħditiet u workshops miftuħin għall-pubbliku

Mill-10 sat-13 ta’ Novembru li ġej, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fi ħdan il-Knisja f’Malta se tkun qed tospita l-Workshop Internazzjonali u l-Assemblea Ġenerali tal-Kummissjonijiet tal-Ġustizzja u Paċi Ewropej. Madwar 50 delegat mill-pajjiżi kollha tal-Ewropa mistennija jattendu għal din il-laqgħa li ssir kull sena f’wieħed mit-32 pajjiż li jagħmlu parti min-netwerk tal-Ġustizzja u Paċi Ewropa. It-tema magħżula għal din is-sena hi ‘The changing world of work – a transversal justice issue’. 

Il-konferenza se tibda nhar il-Ġimgħa, 10 ta’ Novembru fis-7:30pm, b’diskors ta’ Sr Alessandra Smerilli, is-Segretarja tad-Dikasteru għall-Promozzjoni tal-Iżvilupp Integrali tal-Bniedem fis-Santa Sede, fl-Oratorju tal-Ġiżwiti, il-Belt Valletta… Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna f’Novembru 2023

Matul ix‑xahar ta’ Novembru, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jkompli jiċċelebra l‑quddies ta’ matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30am, tiġi ċċelebrata quddiesa li tixxandar fuq TVM, mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑quddiesa tingħad it‑talba tar‑rużarju li tixxandar fuq Knisja.mt u Newsbook.com.mt, u Facebook u YouTube tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta…
  • Kompli aqra »

Il-Festa tal-Qaddisin Kollha u t-Tifkira tal-Mejtin Kollha

Seminarist se jirċievi l-Ministeru tal-Akkolitat

Għada l-Erbgħa, l-1 ta’ Novembru 2023, fis-6pm, l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi ser jiċċelebra quddiesa fil-Festa tal-Qaddisin Kollha, fil-Katidral ta’ San Pawl fl-Imdina. Waqt il-quddiesa seminarist se jirċievi l-Ministeru tal-Akkolitat.

Il-Ħamis, 2 ta’ Novembru, fid-9:30am, fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha, se ssir quddiesa fil-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena fiċ-Ċimiterju ta’ Ħaż-Żabbar, li se tixxandar fuq TVM, Knisja.mtNewsbook.com.mt. L-Insara huma mistiedna jitolbu wkoll għall-erwieħ kollha li marru qabilna bis-sinjal tal-fidi u bit-tama tal-qawmien mill-imwiet, biex bil-ħniena ta’ Alla jitnaddfu minn kull dnub… Kompli aqra »

Ir-residenti f’Dar Saura se jiġu rilokati f’residenzi aħjar

Residenti f’waħda mid‑djar tal‑anzjani tal‑Knisja, Dar Saura fir‑Rabat, se jiġu rilokati f’residenzi aktar moderni biex ikollhom ambjent aħjar ta’ kura u iżjed dinjituż.

Is‑Segretarju Amministrattiv tal‑Arċidjoċesi, Michael Pace Ross qal: “F’dawn l‑aħħar snin kien qed jidher biċ‑ċar li jekk ma jsirx ristrutturar maġġuri, Dar Saura mhux se tkun tista’ toffri l‑kwalità tal‑ħajja li tixraq lill‑45 resident tagħha, u għalhekk, il‑Knisja se tkun qed tipprovdi alternattivi aħjar għalihom… Kompli aqra »