Anġelus

Il-Papa fl-Anġelus: Nemmnu fil-qawwa tal-imħabba?

  Il-Kappella ta' Dar Santa Marta, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-Ħadd it-tajjeb!

Il-Papa: Illum ma nistax noħroġ fit-tieqa għax għandi infezzjoni fil-pulmuni u se jaqra r-riflessjoni Mons. Braida għax jafha sew, għax hu jagħmilhom u dejjem ikunu tajbin ħafna!  Grazzi ħafna tal-preżenza tagħkom. 

Mons Braida: 

Illum, l-aħħar Ħadd tas-Sena Liturġika hija s-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu, l-Evanġelju jkellimna dwar il-ġudizzju universali (cfr Mt 25,31-46) u jgħidilna li dan se jkun dwar il-karitàKompli aqra »

Il-Papa waqt l-Anġelus: Qed niddedika ftit ħin biex nieħu ħsieb ruħi?

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb u l-Ħadd it-tajjeb!

Illum, l-Evanġelju joffrielna storja li tolqot is-sens tal-ħajja tagħna lkoll.  Hi l-parabbola tal-għaxar xebbiet imsejħin biex imorru jiltaqgħu mal-għarus (cfr Mt 1-13). Dan hu l-għajxien: tħejjija kbira għall-jum li fih se nkunu msejħin biex niltaqgħu ma’ Ġesù! Iżda fil-parabbola, minn dawk l-għaxar xebbiet, ħamsa huma għaqlin u ħamsa boloħ. Naraw għalhekk xi jfissru l-għaqal u l-bluha.  … Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Anġelus: Dak li tipprietka lill-oħrajn, għixu int l-ewwel wieħed

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fl-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum nisimgħu xi kliem minn ta’ Ġesù li jolqot lill-iskribi u lill-fariżej, jiġifieri l-mexxejja reliġjużi tal-poplu. Ġesù għandu kliem iebes ħafna għalihom “għax huma jgħidu bla ma jagħmlu” (Mt 23,3) u “kulma jagħmlu, jagħmluh għal għajnejn in-nies” (v. 5). Dan jgħid Ġesù: kliem mingħajr fatti, u kulma jagħmlu jagħmluh biex jidhru.

Allura ejjew nieqfu ftit fuq dawn iż-żewġ aspetti: id-distanza bejn il-kliem u l-fatti  u il-primat ta’ dak li jidher fuq dak li ma jidhirx… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Il-qdusija hi mixja li rridu nagħmlu flimkien

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb u l-festa t-tajba!

Illum qed niċċelebraw is-Solennità tal-Qaddisin Kollha.  Fid-dawl ta’ din il-festa, nieqfu ftit biex nirriflettu dwar il-qdusija, partikolarment  iż-żewġ karatteristiċi tal-qdusija vera: hi don – hi rigal, li ma jistax jinxtara – u fl-istess ħin hi mixja.

Qabel xejn don. Il-qdusija hi don ta’ Alla li rċevejna bil-Magħmudija: jekk inħalluh jikber jista’ jibdlilna ħajjitna għal kollox (cfr Eż… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Liema xbieha għandek f’qalbek?

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum jirrakkonta li xi Fariżej ingħaqdu ma’ xi erodjani biex inassu lil Ġesù.  Dejjem kienu jippruvaw jaqbduh f’xi nassa. Imorru għandu u jistaqsuh: “Sewwa jew le li wieħed iħallas it-taxxa lil Ċesari?” (Mt 22,17).  Ingann: jekk Ġesù jilleġittima t-taxxa jkun jidher favur is-setgħa politika li l-poplu ftit li xejn kienet tinżillu, iżda jekk jgħidilhom biex ma jħallsuhiex jista’ jiġi akkużat b’ribelljoni kontra l-imperu. Nassa tabilħaqq. Iżda hu jaħrab minn dal-periklu. Jitlobhom ituh munita li kien fiha x-xbieha ta’ Ċesari u jgħidilhom: “Agħtu  lil Ċesari dak li hu ta’ Ċesari u lil Alla dak li hu ta’Alla” (v… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Midinbin iva, korrotti le!

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-lum ikellimna dwar żewġ ulied li missierhom talabhom imorru jaħdmu fl-għalqa tad-dwieli (Mt 21,28-32).  Wieħed minnhom jgħid “iva” minnufih iżda ma jmurx.  L-ieħor jgħid “le”, imbagħad jindem u jmur.

X’nistgħu ngħidu dwar l-imġieba ta’ dawn it-tnejn?  Mill-ewwel jiġi f’moħħna li x-xogħol fl-għalqa tad-dwieli jitlob sagrifiċċju u biex wieħed jissagrifika ruħu fiha prezz, mhix ħaġa spontanja minkejja s-sbuħija tal-fatt li aħna wlied u werrieta.  … Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Anġelus: Naf naħfer?

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum jippreżentalna parabbola sorprendenti: sid ta’ għalqa tad-dwieli joħroġ fis-sigħat bikrin tal-għodwa u jibqa’ joħroġ sa filgħaxija biex isib il-ħaddiema, iżda fl-aħħar jagħti lil kulħadd l-istess ħlas anki lil dawk li kienu ħadmu siegħa waħda biss (cfr Mt 20,1-16).  Donnha inġustizzja, imma m’għandniex ninterpretaw il-parabbola mill-kriterju ta’ salarju; pjuttost din trid turina x’inhuma l-kriterji ta’ Alla, li ma joqgħodx ikejjel il-merti tagħna iżda jħobbna bħala wliedu.  … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Naf naħfer lil min għamilli d-deni?

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum l-Evanġelju jkellimna dwar il-maħfra (cfr Mt 18,21-35).  Pietru jistaqsi lil Ġesù: “Mulej, xi kemm-il darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa seba’ darbiet?” (v. 21).  Fil-Bibbja, in-numru sebgħa hu numru li juri kompletezza. Hekk, Pietru qed jagħmel premessa ġeneruża ħafna bil-mistoqsija tiegħu. Iżda Ġesù jmur ‘lil hinn u jwieġeb:  ma ngħidlekx sa seba’ darbiet, imma sa sebgħa u sebgħin darba” (v.22).  … Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Anġelus: Għinu jifhem fejn żbalja

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum l-Evanġelju jkellimna dwar il-korrezzjoni fraterna (cfr Mt 18,15-20) li hi waħda mill-għola espressjonijiet tal-imħabba, u wkoll waħda mill-aktar impenjattivi għax mhux faċli tikkoreġi lill-oħrajn.  Meta ħuk fil-fidi jagħmillek tort, int, bla ebda sens ta’ korla, għinu, ikkoreġih: ngħinu bil-korrezzjoni.

Iżda sfortunatament, l-ewwel ħaġa li tinħoloq madwar min ikun żbalja hi z-zekzik u t-tkeskis, li bih kulħadd isir jaf bl-iżball, bid-dettalji kollha, minbarra min hu interessat!  … Kompli aqra »

Il-Papa fil-Mongolja: Il-fidi Nisranija hi t-tweġiba għall-għatx għall-imħabba

Mongolia, an “immense” country, “rich in history and culture”, is yet “marked by the aridity of the steppes and the desert” – an apt metaphor for the thirst for happiness and love that is found in the heart of every human being.

In his homily during Mass on Sunday in Ulaanbaatar’s Steppe Arena, Pope Francis dwelt on this “thirst within us” and “the love that quenches it,” taking his inspiration from the day’s responsorial Psalm: “O God… my soul thirsts for you; my flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water.”

Only Christ can quench our thirst

This verse invites us first “to acknowledge the thirst within us.” The Psalmist’s words “have a particular resonance in a land like Mongolia, with its traditional nomadic culture,” the Pope explained, adding, “All of us are ‘God’s nomads,’ pilgrims in search of happiness, wayfarers searching for love.”

“Dear brothers and sisters,” Pope Francis said, “the Christian faith is the answer to this thirst… For in this thirst lies the great mystery of our humanity: it opens our hearts to the living God, the God of love, who comes to meet us and to make us his children, brothers, and sisters to one another.”

The Holy Father said, “This is the heart of the Christian faith: God, who is love, has drawn near to you in His Son Jesus, and wants to share in your life, your work, your dreams, and your thirst for happiness.”

If at times in our lives we “experience the desert of loneliness, fatigue, and emptiness,” the Pope said, citing St Augustine, God refreshes us with “the dew of His Word… He has opened for us a highway in the desert, Our Lord Jesus Christ.” God offers us consolation in the preachers of the word, and water in the desert “by filling those preachers with the Holy Spirit.”

The heart of our faith

This Word, Pope Francis said, “always brings us back to the very heart of our faith: allowing ourselves to be loved by God and in turn to make our lives an offering of love… Kompli aqra »