L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

2021


25/10/2021 - Alla jridna nipproteġu l-ħajja u nħarsu s-saħħa – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


24/10/2021 - Id-dawl għal ħajjitna – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-30 Ħadd tas-Sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


22/10/2021 - Nagħżlu s-sewwa – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


18/10/2021 - San Luqa: l-evanġelista tal-ħniena ta’ Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


17/10/2021 - Niksbu l-aħjar post meta nkunu qaddejja – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fid-29 Ħadd ta’ Matul is-Sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


15/10/2021 - Jgħajjat il-ġebel – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-150 anniversarju mill-konsagrazzjoni tal-Bażilika tal-Mosta, Il-Bażilika Arċipretali ta' Santa Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta


15/10/2021 - Alla jieħu ħsiebna – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


14/10/2021 - Li nkunu Knisja li tisma’ hu mod kif ngħixu diġà l-Evanġelju – L-Isqof Galea-Curmi

Messaġġ fi tmiem il-webinar Knisja li Tisma',


11/10/2021 - L-aqwa sinjal – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


08/10/2021 - Kemm hi għażiża din id-dar! – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


04/10/2021 - Is-samaritana t-tajba ta’ żmienna – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


03/10/2021 - Vokazzjoni importanti – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-27 Ħadd ta’ Matul is-Sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


03/10/2021 - Nieħdu ħsieb id-dar komuni tagħna


29/09/2021 - Messaġġiera speċjali – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


27/09/2021 - Qalb li tilqa’ – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


26/09/2021 - Magħna jew kontrina – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-Jum Dinji tal-Migranti u r-Refuġjati, Il-Knisja ż-Żgħira ta’ San Sebastjan, f’Ħal Qormi


24/09/2021 - Tweġiba li ġejja mill-qalb – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


20/09/2021 - Meta dak li hu moħbi ma jibqax mistur – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira tal-qaddisin martri San Andrija Kim Taegon u San Pawl Chong Hasang, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


18/09/2021 - Qaddejja bl-ispirtu ta’ Ġesù – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f’għeluq is-sena pastorali taċ-ċentru, Iċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet tas-Seminarju, Tal-Virtù


19/09/2021 - Solidarjetà mal-vulnerabbli, id-dgħajfa u d-dipendenti – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa organizzata mill-Fondazzjoni LifeNetwork b'tifkira tal-vittmi tal-abort fid-dinja, Il-Kappella tal-Lunzjata, ir-Rabat


17/09/2021 - M’aħniex Knisja tal-perfetti – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


13/09/2021 - Kelma waħda biss – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


12/09/2021 - Il-ħasda li kien fiha messaġġ qawwi – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa tal-24 Ħadd taż-żmien ta' matul is-sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


10/09/2021 - Bla ma qagħad jomgħodha – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


07/09/2021 - Omm u għalliema tal-ħajja – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-ġimgħa tal-festa ta’ Marija Bambina, Il-Knisja Arċipretali ta’ Marija Bambina


06/09/2021 - “Ġid lil kulħadd, deni lil ħadd” – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


06/09/2021 - Madre Tereża: ngħożżu l-ħajja bl-imħabba – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta’ Santa Tereża ta’ Kalkutta, Il-Kolleġġjata tal-Immakulata Kunċizzjoni, Bormla


05/09/2021 - Widnejna u fommna fil-ħsieb ta’ Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-23 Ħadd tas-Sena, Il-Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi


04/09/2021 - Marija Bambina hi l-isbaħ innu favur il-ħajja – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fil-100 sena mill-Inkurunazzjoni tal-Bambina, Il-Bażilika Minuri ta' Marija Bambina, l-Isla


03/09/2021 - Bħal drapp li jintiseġ mill-kelma tiegħu – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


30/08/2021 - Biex ma nfallux – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


29/08/2021 - Għorrief u għaqlin – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-22 Ħadd tas-Sena, Il-Knisja ta' San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija


29/08/2021 - L-imħabba li tifdi – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta’ San Ġiljan, Il-Knisja Parrokkjali ta' San Ġiljan, San Ġiljan


27/08/2021 - Biex iż-żejt ma jonqosx – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


23/08/2021 - Bis-sinċerità tal-qalb – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


22/08/2021 - L-għażla f’idejna – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-21 Ħadd taż-żmien ta' matul is-sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


20/08/2021 - Imorru flimkien – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


16/08/2021 - Biex ma nkunux qalbna sewda – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


15/08/2021 - Fuq l-għatba hemm omm tistenniena – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Sidtna Marija, Il-Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija, Ħ'Attard


13/08/2021 - Dak li jgħaqqad Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


09/08/2021 - Biż-żejt fil-musbieħ – L‑Isqof Joseph Galea‑Curmi

Quddiesa fil-festa ta' Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein), patruna tal-Ewropa, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


08/08/2021 - Il-quddiesa hi ċentrali fil-ħajja tagħna – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fid-dsatax-il Ħadd taż-żmien ta' matul is-sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


06/08/2021 - Ir-rwol tad-Dumnikani fil-ħidma pastorali tal-Knisja f’Malta – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Konferenza Aquae Sapientiae – Il-Kariżma Dumnikana lbieraħ u llum, Il-Knisja tal-Lunzjata, il-Birgu


04/08/2021 - Fidi u rieda soda – L-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


02/08/2021 - Fiduċja f’Alla u fina nfusna – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


01/08/2021 - Għinna nfittxu dak li jibqa’ – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-tmintax-il Ħadd taż-żmien ta' matul is-sena, Il-Knisja ta' San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija


30/07/2021 - Tfixklu minħabba xiex? – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


26/07/2021 - Mill-frott tagħhom nagħrfuhom – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta’ Sant’Anna u San Ġwakkin, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


24/07/2021 - Magħna dejjem – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta’ Sant’Anna, Il-Knisja ta' Sant'Anna, iż-Żebbiegħ


25/07/2021 - Qrubija, kompassjoni, ħlewwa


23/07/2021 - Dar għażiża – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


18/07/2021 - Direzzjoni, Protezzjoni, Attenzjoni – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


19/07/2021 - Lanqas jekk jagħmlilhom l-ilma jiżfen – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


16/07/2021 - Il-kobor ta’ Marija – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira tal-Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


05/07/2021 - Inkunu sinjal sabiħ tal-imħabba ta’ Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-30 anniversarju mill-Ordinazzjoni Saċerdotali, Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tad-Duluri, San Pawl il-Baħar


09/07/2021 - Safjin u għaqlin mhumiex kontra xulxin – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


05/07/2021 - Viċinanza, kompassjoni u tenerezza – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


04/07/2021 - Eħlisna mir-ras iebsa – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


02/07/2021 - Qalb miftuħa għall-ħniena tiegħu – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


28/06/2021 - Ċar ma’ kulħadd – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


27/06/2021 - Kull ħajja hi ta’ min jgħożżha – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-13-il Ħadd matul is-Sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


25/06/2021 - Tgħid lil ħadd – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


22/06/2021 - Fidi li nistqarruha bla biża’ – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa għall-familji, bil-preżentazzjoni ta’ tfal li twieldu fl-aħħar sentejn, Il-Kolleġġjata ta' San Ġorġ, Ħal Qormi


21/06/2021 - Bejn ġudizzju u ġudizzju – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta' San Alwiġi Gonzaga, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


20/06/2021 - Magħna fil-maltemp tal-ħajja – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


18/06/2021 - Teżor li ma jintemmx – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


16/06/2021 - Inkunu saċerdoti li nisimgħu aktar – L-Isqof Galea-Curmi

Diskors fl-Aġġornament tal-Kleru 2021,


14/06/2021 - Inkissru ċ-ċiklu ta’ mibegħda – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


13/06/2021 - Il-valur tal-ordinarju – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


11/06/2021 - Qalb ma’ qalb – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


06/06/2021 - L-Ewkaristija: rigal mhux premju – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Ġesù, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


07/06/2021 - Mhux pjaċir li jgħaddi imma ferħ li jibqa’ – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


04/06/2021 - Iħobb jistaqsi – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


31/05/2021 - Fil-ġuf m’għandhomx xi ħaġa imma xi ħadd – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa taż-Żjara tal-Verġni Mqaddsa Marija, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


29/05/2021 - It-Trinità: viżjoni għal ħajjitna – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'lejlet is-solennità tat-Trinità Qaddisa, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


30/05/2021 - The seamless garment of life


28/05/2021 - Fiduċja f’Alla li tħalli l-frott f’kull staġun – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


24/05/2021 - Omm u Xbieha – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta' Marija, Omm u Xbieha tal-Knisja, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


23/05/2021 - Spirtu li joħloq – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'Għid il-Ħamsin, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


21/05/2021 - Jgħinu biex iħares ’il quddiem b’fiduċja – L-Isqof Galea-Curmi

Is-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù


19/05/2021 - Il-preżenza online tal-parroċċi

Il-live-in tal-kappillani 2021: 'Knisja li tisma' u li toħroġ', Is-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù


17/05/2021 - Waħdi m’iniex – L-Isqof Galea-Curmi

Is-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù


16/05/2021 - Jimliena bit-tama – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


14/05/2021 - Mattija: don ta’ Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta' San Mattija, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


13/05/2021 - Mill-milja tiegħu – L-Isqof Galea-Curmi

Velja ta’ talb bi tħejjija għall-ordinazzjoni djakonali, Il-Bażilika Minuri ta’ San Pawl, ir-Rabat


09/05/2021 - L-isbaħ u l-aħjar – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'Jum l-Omm, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


07/05/2021 - Għażilna hu – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


06/05/2021 - Inkunu qrib – L-Isqof Galea-Curmi

Messaġġ waqt il-Velja ta’ Talb għas-saċerdoti l-ġodda, Il-Knisja tal-Kapuċċini, il-Kalkara


02/05/2021 - Rabta qawwija – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-ħames Ħadd tal-Għid, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


01/05/2021 - Par idejn bieżla – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta' San Ġużepp Ħaddiem, Il-Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara


30/04/2021 - Kliem li jagħmlilna l-qalb – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifikira ta' Papa San Piju V, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


27/04/2021 - L-importanza li nisimgħu lit-tfal – L-Isqof Galea-Curmi

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju fi tmiem il-webinar 'Knisja li Tisma'',


25/04/2021 - Fiduċja, tiġdid, qadi – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fl-anniversarju tat-350 sena mill-kanonizzazzjoni ta' San Gejtanu, Il-Knisja Arċipretali ta' San Gejtanu, il-Ħamrun


26/04/2021 - Il-bieb li jagħti għall-ħajja – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


25/04/2021 - Iħaddanna miegħu u jmexxina b’għożża – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'Jum il-Vokazzjonijiet, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


23/04/2021 - Preżenza reali, ikel essenzjali, u ħajja ta’ dejjem – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta' San Ġorġ Martri, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


19/04/2021 - Mhux dak li jridu jisimgħu imma li għandhom bżonn jisimgħu – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


18/04/2021 - Mill-biża’ għall-ferħ – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'Jum il-Karità, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


16/04/2021 - “Ħa l-ħobż, radd il-ħajr, u qasmu”

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


12/04/2021 - Nitwieldu mill-ġdid – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


11/04/2021 - Isaħħaħna fil-fidi – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-Ħadd tal-Ħniena Divina, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


09/04/2021 - L-abbundanza li jġibilna Kristu Ħaj – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


04/04/2021 - Il-qawmien ta’ Kristu fi żmienna – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'Ħadd il-Għid, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


05/04/2021 - Il-kuntrast bejn il-konfużjoni u l-paċi – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


03/04/2021 - Id-dritt li nittamaw – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-Vġili tal-Għid, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


02/04/2021 - Il-bluha ta’ Alla hi għarfa aktar mill-bnedmin – L-Isqof Galea-Curmi

L-Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


01/04/2021 - L-għanja tal-imħabba – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'Ħamis ix-Xirka, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


31/03/2021 - Inħallu l-bieb miftuħ għall-ħniena ta’ Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


29/03/2021 - Ir-riħa tfuħ tal-ġenerożità – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


28/03/2021 - Dan kien tassew bin Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'Ħadd il-Palm, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


28/03/2021 - Il-kreattività tal-imħabba


25/03/2021 - Hawn jien! – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Solennità tat-tħabbira tal-Mulej, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


26/03/2021 - Omm it-tama – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'Jum id-Duluri, Il-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù (Ta' Ġieżu), il-Belt Valletta


24/03/2021 - Il-verità teħlisna – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


22/03/2021 - Salvalha ħajjitha u d-dinjità tagħha – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


21/03/2021 - Nixtiequ narawh – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-Ħames Ħadd tar-Randan, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


19/03/2021 - Fommu mitbuq u qalbu f’idu – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta' San Ġużepp, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


17/03/2021 - Għadu jaħdem sa issa – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


15/03/2021 - Kelma li sseħħ – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


14/03/2021 - Il-qalba tal-Ħajja Nisranija – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fir-Raba' Ħadd tar-Randan, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


09/03/2021 - Aħfrilna bħalma naħfru – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira tal-vittmi tal-pandemija Covid-19 u qrabathom kif ukoll dawk kollha li huma impenjati biex niġġieldu dil-pandemija, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


08/03/2021 - Reazzjoni vjolenti għall-verità – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


07/03/2021 - Ma’ Alla ma tagħmilx negozju – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-Tielet Ħadd tar-Randan, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


05/03/2021 - Biex Ġesù jkun il-ġebla tax-xewka f’ħajjitna – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


01/03/2021 - Ħielsa mill-ktajjen – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


28/02/2021 - X’jiġri fuq żewġ muntanji – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-Tieni Ħadd tar-Randan, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


26/02/2021 - Esiġenti imma ta’ ġid kbir għal ħajjitna – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


22/02/2021 - Mibnija fuq blata – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa tal-Kattedra ta’ San Pietru, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


19/02/2021 - Sawm li jogħġob lil Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


17/02/2021 - X’jurini Alla f’daż-żmien tar-Randan – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'Ras ir-Randan, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


15/02/2021 - Sinjal speċjali – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


14/02/2021 - Għażla favur l-emarġinati u l-iskartati – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-sitt Ħadd taż-żmien ta' matul is-sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


12/02/2021 - X’jagħmel Ġesù lil widnejja u lil fommi – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


10/02/2021 - Gratitudni kbira – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa tal-Appostlu Missierna San Pawl, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


07/02/2021 - Biex il-ħajja umana tkun imħarsa – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-ħames Ħadd taż-zmien ta' matul is-sena


08/02/2021 - Immissu mqar tarf il-mantar – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


07/02/2021 - L-Isqof Awżiljarju f’Jum il-Ħajja: Imħabba, kompassjoni, għożża

Quddiesa f'Jum il-Ħajja 2021, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


05/02/2021 - X’tgħidilna ras maqtugħa – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta’ Sant’Agata, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


01/02/2021 - Mulej, twarrabx minn ħajjitna – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


31/01/2021 - L-awtorità li teħles – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-raba' Ħadd taż-zmien ta' matul is-sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


29/01/2021 - Bla daqq ta’ trombi u mingħajr frattarija – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


26/01/2021 - Ħrief qalb l-ilpup – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta’ San Timotju u San Titu, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


24/01/2021 - Għandi aħbar tajba x’nagħtik – L-Isqof Galea Curmi

Quddiesa fit-Tielet Ħadd tas-Sena, Il-Knisja ta' San Girgor, iż-Żejtun


22/01/2021 - Publiju protettur tal-ħajja umana – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta’ San Publiju, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


18/01/2021 - Nibqgħu fl-imħabba tiegħu – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-bidu tal-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


17/01/2021 - Ibqgħu miegħi – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif tal-parroċċa ta' Burmarrad, Il-Knisja Parrokkjali Tal-Qalb Bla Tebgha Ta’ Marija, Burmarrad


17/01/2021 - Raġel ta’ azzjoni

Article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi,


15/01/2021 - Fidi li tiftaħ is-soqfa – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


11/01/2021 - Ħallew ix-xbiek – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


10/01/2021 - Ulied għeżież – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-Magħmudija tal-Mulej, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


08/01/2021 - Ifittex xi mkien imwarrab – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


04/01/2021 - Mid-dlam għad-dawl – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


03/01/2021 - Hu Alla li jimla l-qalb – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fl-Epifanija, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


01/01/2021 - L-Omm tal-bidu ġdid – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Solennità ta' Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

2020


28/12/2020 - Nipproteġu lil dawk l-aktar dgħajfa u vulnerabbli – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa tal-Qaddisin Innoċenti Martri, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


27/12/2020 - Il-familja f’pandemija – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-Festa tal-Familja Mqaddsa, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


24/12/2020 - Ma ngħidulux “full up” – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Quddiesa ta' Nofsillejl, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


21/12/2020 - Tara tnejn imma huma erbgħa – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa għat-tfal fl-iskejjel bis-sehem ta’ studenti mill-iskola primarja tal-Furjana, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


20/12/2020 - Il-qawwa tal-‘iva’ ta’ Marija – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fir-Raba' Ħadd tal-Avvent, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


18/12/2020 - Inħallu t-tmun tad-dgħajsa tagħna f’idejn Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


13/12/2020 - Għajta fid-deżert – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-Tielet Ħadd tal-Avvent, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


11/12/2020 - Bil-fedeltà, bis-serenità u b’ħafna mħabba – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira tal-Papa San Damasu I, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


08/12/2020 - Sabiħa u għażiża mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


06/12/2020 - Niddrittaw l-imgħawweġ – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-tieni Ħadd tal-Avvent, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


04/12/2020 - Id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-tifkira ta' San Ġwann Damaxxenu, presbiteru u duttur tal-Knisja, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


30/11/2020 - Inwasslu lin-nies għand Ġesù – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-Festa ta’ Sant’Andrija, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


29/11/2020 - Missierna l-fuħħari – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fl-Ewwel Ħadd tal-Avvent, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


27/11/2020 - Kliemu ma jgħaddix – L-Isqof Galea‑Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


23/11/2020 - Qalb tassew ġeneruża – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira tal-Papa San Klement u San Kolombanu, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


22/11/2020 - Tiġi saltnatek – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Solennità ta’ Kristu Re, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


20/11/2020 - Id-dar ta’ Alla mhijiex għar tal-ħallelin – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


16/11/2020 - Mulej, agħtina d-dawl – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta' Santa Margerita tal-Iskozja u lil Santa Ġertrude, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


15/11/2020 - Talenti li juru l-fiduċja ta’ Alla fina – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-33 Ħadd taż-Żmien ta' Matul is-Sena u l-Jum Dinji tal-Foqra, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


13/11/2020 - Qawwu qalbkom u erfgħu raskom – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


08/11/2020 - Biex il-musbieħ jibqa’ mixgħul – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-25 anniversarju mit-twaqqif ta' Radju Marija u l-100 anniversarju mit-twelid tal-Papa Ġwanni Pawlu II, L-uffiċini ta' Radju Marija, ir-Rabat


06/11/2020 - Xhieda tal-qabar vojt, għax Kristu qam – L-Isqof Galea-Curmi

Velja ta' talb mill-Ordni Ekwestri tas-Santu Sepulkru, Il-Bażilika ta’ Sant’Elena, B’kara


08/11/2020 - Għaliex hu importanti l-kuntest

Artiklu mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi,


06/11/2020 - Għaqlin u safjin – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


01/11/2020 - Jagħmlulna ħafna kuraġġ – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa tal-Qaddisin kollha, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


30/10/2020 - Baqgħu bla kliem – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


26/10/2020 - Ngħixu tassew ħielsa – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


25/10/2020 - Il-kmandament il-kbir – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-30 Ħadd ta' Matul is-Sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


14/10/2020 - Riflessjonijiet fi żmien ta’ pandemija – L-Isqof Galea-Curmi

Messaġġ f’għeluq is-seminar online 'Il-ħidma pastorali fl-iskejjel: Riflessjonijiet u Sfidi għal Żminijietna',


19/10/2020 - Attenti minn kull regħba – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


18/10/2020 - Ġurnata b’messaġġ għalina lkoll – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-Ġurnata Missjunarja 2020, Il-Kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi


18/10/2020 - Marija għajn tas-saħħa – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa tal-Madonna tas-Saħħa, Il-Knisja ta’ San Franġisk, ir-Rabat


16/10/2020 - Xejn mhu moħbi li ma jsirx magħruf – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-tifkira ta' Santa Edwiġe u Santa Margerita Marija Alacoque, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


12/10/2020 - Is-sinjal tal-ħajja vera – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


11/10/2020 - Stedina ta’ min jilqagħha – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-28 Ħadd ta' Matul is-Sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


09/10/2020 - Bis-saħħa ta’ Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


05/10/2020 - Inkun proxxmu – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta' Sta Marija Fawstina Kowalska, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


04/10/2020 - Ħajja ta’ frott bnin – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-26 Ħadd ta' Matul is-Sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


03/10/2020 - Tliet wardiet lill-Immakulata Kunċizzjoni – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa li fiha ngħata l-pussess lill-kanonċi l-ġodda tal-Parroċċa ta’ Bormla, Il-Knisja Kolleġġjata Arċipretali tal-Kunċizzjoni, Bormla


01/10/2020 - Meta dak li hu żgħir hu kbir f’għajnejn Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, Is-Santwarju ta’ Santa Tereża, Birkirkara


30/09/2020 - Karatteristiċi ta’ skola Kattolika

Il-messaġġ tal-Isqof Joseph Galea-Curmi lill-edukaturi l-ġodda fl-iskejjel tal-Knisja, Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


28/09/2020 - Il-kobor hu fil-qadi – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


27/09/2020 - Bejn il-kliem u l-fatti – L-Isqof Galea-Curmi

Is-26 Ħadd ta' Matul is-Sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


24/09/2020 - Nagħmlu mill-isfidi opportunitajiet ta’ tiġdid – L-Isqof Galea-Curmi

Laqgħa ta’ talb u riflessjoni mal-Provinċja Agostinjana, Il-Knisja Parrokkjali Santu Wistin, il-Belt Valletta


25/09/2020 - Il-folla tan-nies mhux bilfors għandha raġun – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


20/09/2020 - Ma’ Alla ma nistgħux nippretenduha – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fil-25 Ħadd matul is-sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


18/09/2020 - L-ugwaljanza quddiem Alla qatt ma telimina d-diversità –L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta’ San Ġużepp ta’ Copertino, reliġjuż u patrun tal-istudenti li qed iħejju għall-eżamijiet, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


13/09/2020 - M’hemm xejn aktar progressiv u liberali mill-ħarsien tal-ħajja umana – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa organizzata mill-Fondazzjoni LifeNetwork b'tifkira tal-vittmi tal-abort fid-dinja, Il-Kappella tal-Lunzjata, limiti tar-Rabat


11/09/2020 - Bejn tibna u travu – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


08/09/2020 - Jum speċjali ta’ ċelebrazzjoni tal-ħajja – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


07/09/2020 - Prijoritajiet f’posthom – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa konċelebrata minn Dun Jake Mamo, Salesjan li ġie ordnat saċerdot f'Ġunju li għadda, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


06/09/2020 - Korrezzjoni bl-imħabba – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa tat-23 Ħadd matul is-sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


05/09/2020 - Nilqgħu l-‘ħajja ġdida’ li Ġesù jġib ġewwa fina – L‑Isqof Galea‑Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


28/08/2020 - Santu Wistin ispirazzjoni għalina lkoll – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta' Santu Wistin, Il-Monasteru tas-Sorijiet Agostinjani, Fleur-de-Lys


31/08/2020 - Falliment? – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


31/08/2020 - Iġġorr salib iebes – L-Isqof Galea-Curmi


28/08/2020 - Qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik! – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-tifkira ta' Santu Wistin, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


27/08/2020 - Inkunu lkoll ħaġa waħda – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'għeluq l-ewwel anniversarju mit-twaqqif tal-Kolleġġjata tan-Naxxar u l-pussess tal-ewwel kanonċi, Il-Knisja Parrokkjali ta' Marija Bambina, in-Naxxar


24/08/2020 - Ma hemm ebda qerq fih – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta’ San Bartilmew, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


23/08/2020 - Mibnija fuq blata – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-21 Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


20/08/2020 - Għaref u mimli mħabba – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta' San Bernard, abbati u duttur tal-Knisja, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


16/08/2020 - Fidi li ċċaqlaq il-muntanji – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fl-20 Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


15/08/2020 - Alla jsalva l-bniedem sħiħ – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Mqaddsa Marija, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


14/08/2020 - Martri tal-imħabba – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta' San Massimiljanu Marija Kolbe, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


10/08/2020 - It-teżori tal-Knisja – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta’ San Lawrenz, djaknu u martri, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


09/08/2020 - Kuraġġ fit-tempesti tal-ħajja – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa tad-19-il Ħadd tas-Sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


07/08/2020 - Iċ-ċaħda u s-salib – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għal kull min spiċċa bla impjieg waqt il-pandemija, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


04/08/2020 - Saċerdot skont il-qalb ta’ Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-tifrika ta' San Ġwann Maria Vianney, patrun tal-kappillani, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


03/08/2020 - B’idu jerfagħna – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għal dawk kollha f’pajjiżna u fid-dinja morda bil-coronavirus, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


02/08/2020 - Mill-ftit tagħna Alla joħroġ ġid kbir – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa tat-18-il Ħadd tas-Sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


31/07/2020 - Għall-akbar glorja ta’ Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-tifkira ta' Sant'Injazju ta' Loyola, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


27/07/2020 - Fis-skiet u fil-kwiet u b’mod effettiv

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


26/07/2020 - Teżor u ġawhra – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-17-il Ħadd tas-Sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


24/07/2020 - Fedeltà sal-aħħar – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta' San Kalċidonju offruta lin-nisa li se jwelldu, biex il-Mulej iħares lilhom u lit-tarbija tagħhom fil-ħlas u wara, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


20/07/2020 - Xtaqna naraw sinjal – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għal dawk li mietu f’dawn l-aħħar jiem, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


19/07/2020 - Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien sal-ħsad – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa tas-16-il Ħadd tas-Sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


16/07/2020 - Marija tgħinna nagħrfu min hu Alla l-Veru – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


13/07/2020 - Sejf u firda – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għal dawk li tilfu ħajjithom minħabba l-fidi tagħhom, biex il-knisja tkompli tikber fil-qdusija bis-sagrifiċċju tal-imħabba tagħhom, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


12/07/2020 - F’Marija hemm l-għożża u l-ħarsien sħiħ tal-ħajja – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa tal-Lunzjata, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


06/07/2020 - Fidi u determinazzjoni – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta sabiex Ġesù jkun il-fejqan tal-morda u d-duwa tar-ruħ, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


05/07/2020 - “Ejjew għandi … tgħallmu minni” – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fl-14-il Ħadd Matul is-Sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


03/07/2020 - Għajnuna kbira għall-fidi tagħna – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fil-festa ta' San Tumas Appostlu, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


01/07/2020 - Ressaq lil ħafna lejn Ġesù – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fil-festa tal-Beatu Nazju Falzon, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


30/06/2020 - Salvana, Mulej – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għall-għaxar saċerdoti l-ġodda, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


28/06/2020 - Imħabba bla kompromessi – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fit-13-il Ħadd matul is-sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


26/06/2020 - Fejn tħabbat il-qalb – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għalina lkoll sabiex nilqgħu lil Ġesù Kristu, il-fejjieq tar-ruħ u l-ġisem tagħna, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


24/06/2020 - Dan hu l-ferħ li bih qalbi mtliet – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fis-Solennità tat-Twelid ta' San Ġwann il-Battista, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


22/06/2020 - Il-ġudizzju tal-qalb hu f’idejn Alla – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għall-imħallfin u l-maġistrati sabiex bil-ġudizzju tagħhom issir ġustizzja, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


21/06/2020 - Ma nħallux il-biża’ jaħkimna – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fit-12-il Ħadd matul is-sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


21/06/2020 - Etika tal-ħajja konsistenti


17/06/2020 - Mhux għal wiċċ in-nies – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għall-Isqof il-ġdid tad-Djoċesi t’Għawdex biex il-Mulej ikun id-dawl u l-qdusija tiegħu,


15/06/2020 - Mhux għajn b’għajn u sinna b’sinna – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għal dawk li ma setgħux jirċievu l-Ewkaristija fil-festa ta' Corpus, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


14/06/2020 - Il-bidla li ġġib fina l-Ewkaristija – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fil-festa ta' Corpus Christi, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


12/06/2020 - Spirtu ta’ rażan – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għal dawk li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem fl-aħħar jiem, fosthom persuni ta’ età żgħira, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


10/06/2020 - Ġesù ma jiqafx fil-qoxra, imma jmur fil-qalba – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għall-mexxejja ta' pajjiżna, biex jagħrfu dejjem ipoġġu l-ewwel il-ġid komuni u jaħdmu biex jgħinu lill-aktar vulnerabbli fis-soċjetà, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


08/06/2020 - Il-Beatitudnijiet: programm għal ħajjitna – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta ghall-paċi fid-dinja, għall-paċi dejjiema f’pajjiżna u fil-familji tagħna, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


07/06/2020 - Il-milja tal-imħabba – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fil-festa tas-Santissima Trinità, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


05/06/2020 - Evanġelizzatur kbir – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għall-persuni vulnerabbli, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


03/06/2020 - Xhieda ta’ fidi mingħajr kompromessi – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għall-martri ta’ żmienna, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


01/06/2020 - Omm il-Knisja – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għal kull min qed ibati, b’mod speċjali min tilef persuna għażiża waqt il-Covid-19, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


31/05/2020 - Enerġija u kreattività – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fil-festa tal-Għid il-Ħamsin, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


29/05/2020 - Taf li nħobbok! – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għall-adolexxenti li kienu se jirċievu l-Griżma tal-Isqof, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


27/05/2020 - Żommna taħt il-ħarsien tiegħek – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għal dawk li preżentament qed jiddubitaw f'Alla, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


25/05/2020 - Rebaħ id-dinja? – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta sabiex meta tgħaddi din il-pandemija nħarsu dejjem aktar id-dar komuni tagħna u nagħtu aktar każ l-ħtigijiet ta’ ħutna l-aktar dgħajfa, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


24/05/2020 - Ħarsitna ’l fuq u saqajna mal-art – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Seba' Ħadd tal-Għid u Tlugħ il-Mulej fis-Sema, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


22/05/2020 - Il-ferħ tagħna li ħadd ma jeħodhulna – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għal kull min tilef it-tama, biex il-Mulej jagħtihom l-hena u jkun id-dawl f’mumenti ta’ dlam, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


20/05/2020 - L-Ispirtu tal-Verità jgħinna nagħrfu kif inxandru lil Ġesù – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għall-professjonisti li jinsabu fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-Covid-19, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


18/05/2020 - Id-Difensur u l-Ispirtu tal-Verità – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għall-fejqan tal-pazjenti morda bil-Covid-19, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


17/05/2020 - L-imħabba bil-fatti – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Sitt Ħadd tal-Għid, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


15/05/2020 - L-identità tagħna – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għall-Isqfijiet u s-saċerdoti Maltin, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


13/05/2020 - Bħal friegħi mad-dielja – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għall-bdiewa kollha u għal dawk li qed isibuha difficli jkollhom x’jieklu, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


11/05/2020 - X’hemm isbaħ milli Alla jgħammar fina? – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta biex ma jdumx ma jasal iż-żmien li niltaqghu fil-knejjes biex nisimghu l-Kelma ta' Alla u nirċievu lil Ġesù fis-Sagrament tal-Ewkaristija, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


10/05/2020 - “It-triq, il-verità u l-ħajja” – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fil-Ħames Ħadd tal-Għid, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


08/05/2020 - “Tħallux qalbkom titħawwad” – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għat-tfal kollha b'mard terminali, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


06/05/2020 - Dawl li jiddi fid-dlam – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta f'suffraġju tal-ħames vittmi tal-Covid-19 u għal dawk l-eluf ta' nies li tilfu ħajjithom b'din il-pandemija, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


04/05/2020 - Ragħaj li jagħti ħajtu – L-Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għall-mexxejja kollha tad-dinja biex iħarsu u jiddefendu l-bnedmin kollha, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


03/05/2020 - Il-ħajja bil-kotra – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fir-Raba' Ħadd tal-Għid, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


01/05/2020 - L-għerf ta’ Ġużeppi l-mastrudaxxa – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta' San Ġużepp Ħaddiem, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


29/04/2020 - Għażlet li ssofri hi flok iġġiegħel lil min isofri – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta' Santa Katarina ta' Siena, duttur tal-Knisja u patruna tal-Ewropa, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


27/04/2020 - Nitħabtu għal dak li jibqa’ – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għall-pazjenti fl-Isptar Mater Dei b’mod speċjali dawk morda jew li kienu involuti f’xi inċident, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


26/04/2020 - Ibqa’ magħna, Mulej – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fit-Tielet Ħadd tal-Għid, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


24/04/2020 - Alla jibdel il-ftit tagħna f’xi ħaġa ta’ ġid kbir – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'talb speċjali biex il-Mulej ikompli jagħti lil pajjiżna d-don tas-saħħa u tal-għerf lil dawk kollha li jmexxuna, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


22/04/2020 - Alla hekk ħabb lid-dinja – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa bi stedina għat-talb għal dawk li ma jemmnux jew abbandunaw il-fidi tagħhom, biex jagħrfu 'l Mulej fil-ħniena infinita tiegħu, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


21/04/2020 - It-twelid ġdid li jiġi minn Alla – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għar-residenti u l-ħaddiema tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


19/04/2020 - Il-pjagi miftuħa ta’ Ġesù Rxoxt illum – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fil-festa tal-Ħniena Divina, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


17/04/2020 - Biex Kristu jkun tassew il-ġebla tax-xewka – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għar-rispett u t-tolleranza lejn il-bnedmin kollha, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


13/04/2020 - Qalb miftuħa għal Ġesù ħaj – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għat-tliet vittmi tal-COVID-19, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


11/04/2020 - Iż-żerriegħa ta’ ħajja ġdida – L‑Isqof Galea‑Curmi

Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


12/04/2020 - Imseħbin ma’ Kristu fil-qawmien tiegħu – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa tal-Għid il-Kbir tal-Mulej, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


12/04/2020 - Esperjenza ta’ tagħlim – L-Isqof Galea-Curmi


10/04/2020 - “‘Kollox hu mitmum’ ma jfissirx li spiċċa kollox” – L‑Isqof Galea‑Curmi

L‑Azzjoni Liturgika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


09/04/2020 - Il-kreattività fil-qadi – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa f'Ħamis ix-Xirka, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


08/04/2020 - M’għandna qatt naqtgħu qalbna mill-ħniena ta’ Alla – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għal dawk bi problemi fiż-żwieġ u dawk li ma jistgħux jaraw lil uliedhom, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


07/04/2020 - Baqa’ jħobb minkejja t-tradiment u ċ-ċaħda – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għall-persuni li jinsabu fil-ħabs, fiċ-ċentri ta' detenzjoni u kull min jieħu ħsiebhom, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


06/04/2020 - Espressjoni ta’ mħabba sħiħa – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għaż-żgħażagħ, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


05/04/2020 - Rafa’ fuqu l-ħażen tagħna – L‑Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'Ħadd il-Palm, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


03/04/2020 - L-omm wieqfa taħt is-salib – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa f'Jum id-Duluri, Il-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), il-Belt Valletta


02/04/2020 - Għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għall-pazjenti tal-Covid-19 biex il-Mulej ikun tassew il-fejqan ta' ruħhom u ġisimhom, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


01/04/2020 - Il-verità teħlisna – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta biex inkunu tassew dixxipli ta’ Ġesù, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


31/03/2020 - Nagħmel dak li jogħġob lilu – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa speċjali għal dawk li ħallew djarhom u l-qraba biex jagħtu servizz fil-qagħda preżenti, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


30/03/2020 - Alla jagħtina l-ħelsien u d-dinjità – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa speċjali għall-persuni li jinsabu weħidhom u dawk morda, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


29/03/2020 - Ġesù jgħix magħna u jagħtina l-ħajja – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-ħames Ħadd tar-Randan, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


28/03/2020 - Negħlbu l-preġudizzji meta nisimgħu b’qalb miftuħa – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa speċjali biex inqawwu l-fidi tagħna fil-Mulej, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


27/03/2020 - Bla biża’, bil-fedeltà u bl-imħabba – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa speċjali biex Alla jimliena bil-kuraġġ u jbegħedna minn kull biża’, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


26/03/2020 - Ħa jkollna l-Kelma ta’ Alla fina, l-imħabba tiegħu f’qalbna – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa speċjali ddedikata għall-valur tal-ħajja u d-dinjità ta’ kull persuna, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


25/03/2020 - Marija tgħallimna kif ngħixu meta l-pjanijiet jitħarbtu – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


24/03/2020 - Ħadd m’għandu jkun abbandunat – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa speċjali għall-familji li għaddejjin minn problemi finanzjarji, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


23/03/2020 - Fidi li ġġib bidla – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa speċjali għall-mexxejja ta' pajjiżna f'dawn il-jiem ta' prova, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


22/03/2020 - Il-Mulej hu d-dawl li jmexxina fid-dlam – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa speċjali trasmessa live, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


21/03/2020 - O Alla ħenn għalija għax midneb – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa speċjali għal dawk kollha li qed jaħdmu fil-qasam tas-saħħa, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


20/03/2020 - L-imħabba lejn Alla twassalna għall-imħabba lejn l-oħrajn – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa speċjali għal dawk kollha li mietu bil-Coronavirus, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


19/03/2020 - San Ġużepp jurina kif ngħixu fi żmien ta’ kriżi – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa speċjali u rużarju trasmessi live nhar il-Festa ta' San Ġużepp, Il-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù, ir-Rabat


18/03/2020 - Il-kmandamenti ta’ Alla jgħinuna ngħixu tassew ta’ nies – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa speċjali għall-familji li jinsabu fi djarhom, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


17/03/2020 - Naħfru minn qalbna – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa speċjali għall-familji ta' dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


16/03/2020 - Nagħmlu dak li hu sewwa – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa speċjali għal dawk li jinsabu weħidhom, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


28/02/2020 - Is-sawm li jrid Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa waqt l-irtir tar-Randan għall-ħaddiema tal-Kurja, Caritas u t-Tribunal Ekkleżjastiku, Dar Porziuncola, Baħar iċ-Ċagħaq


26/02/2020 - Jara dak li hu fil-moħbi

Quddiesa f'Ras ir-Randan, Il-Kamra tal-Avukati, il-Qrati tal-Ġustizzja, il-Belt Valletta


16/02/2020 - Azzjoni Kattolika b’kontribut importanti fis-soċjetà Maltija – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f’għeluq id-90 sena tal-Azzjoni Kattolika Maltija, Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi


11/02/2020 - L-għożża ta’ dawk li huma vulnerabbli u dgħajfa – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-Jum Dinji tal-Morda, Is-Santwarju ta’ Santa Tereża, Birkirkara


09/02/2020 - Twajba, Ġentili u Akkoljenti – L-Isqof Joseph Galea-Curmi

Omelija lejlet is-solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl, Il-Knisja Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta


03/02/2020 - Il-ħajja konsagrata hija don ta’ mħabba – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja Konsagrata, Is-Santwarju tal-Ħniena Divina, in-Naxxar


25/01/2020 - Kelma ħajja u qawwija – L-Isqof Joseph Galea-Curmi

Quddiesa fil-45 anniversarju mill-parroċċa ta’ Fleur-de-Lys, Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu, Fleur-de-Lys


01/02/2020 - Marija turina kif ngħixu l-konsagrazzjoni tagħna – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa f'għeluq it-30 sena mill-Konsagrazzjoni tal-knisja, il-55 sena mit-twaqqif tal-parroċċa u s-75 sena mill-wasla tal-patrijiet Karmelitani fil-Fgura, Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu, il-Fgura


02/02/2020 - Is-saħħa tas-soċjetà titkejjel mill-progress ta’ dawk l-aktar dgħajfa – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa f'Jum il-Ħajja 2020, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


31/01/2020 - Tintemm il-viżta pastorali fi Fleur-de-Lys


26/01/2020 - L-Isqof Galea-Curmi jiltaqa’ mal-komunità Filippina u Indjana fi Fleur-de-Lys

Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu, Fleur-de-Lys


23/01/2020 - F’kull diffikultà kienet tara opportunità – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fl-Iskola Santa Monika waqt iż-żjara pastorali fi Fleur-de-Lys, Skola Santa Monika, Birkirkara


20/01/2020 - San Sebastjan: bniedem ta’ sinsla – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fil-festa liturġika ta' San Sebastjan, Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi


08/01/2020 - L-ewwel nagħrfu l-biżgħat tagħna mbagħad inqegħduhom quddiem il-Mulej – L-Isqof Awżiljarju lill-kappillani

Quddiesa waqt il-Live-in tal-Kappillani, Is-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù


01/01/2020 - Jixħet id-dija ta’ wiċċu fuqek – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

2019


29/12/2019 - Familja li għamlet żmien homeless u refuġjata – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fil-Festa tal-Familja Mqaddsa, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


24/12/2019 - Is-Salvatur tagħna hu wieħed – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fil-lejla tal-Milied, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata Ħal Balzan


13/12/2019 - Dawl li jfisser tama – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fil-festa ta’ Santa Luċija, Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Luċija Martri u Verġni, l-Imtarfa


08/12/2019 - “Norbtu qalbna ma’ dak li jibqa’ għal dejjem” – L-Isqof Awżiljarju

L-investitura tal-kanonċi l-ġodda waqt it-twaqqif tal-Kolleġġjata ta’ San Ġorġ, Il-Kolleġġjata ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi


01/12/2019 - Tintemm il-Viżta Pastorali fl-Imsida

L-Isqof Awżiljarju dwar l-Avvent u t-tħejjija għat-tieni miġja ta’ Ġesù, Il-Knisja Parrokkjali ta’ Ġużepp, l-Imsida


26/11/2019 - Nibnu ħajjitna fuq is-sod, ġebla fuq ġebla – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa ta' Radd il-Ħajr f’Jum il-Gradwazzjoni tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali, Il-Knisja tas-Salib Imqaddes (il-Kapuċċini), il-Furjana


12/11/2019 - Ħajja ta’ suċċess – L-Isqof Galea-Curmi lill-gradwati ġodda

Quddiesa ta' ringrazzjament fl-okkażjoni tal-gradwazzjoni tal-istudenti tal-Università ta' Malta, Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta


05/11/2019 - Rikonoxxenza u apprezzament għal min ħadem għas-saltna t’Alla

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi b’suffraġju għall-isqfijiet, saċerdoti u reliġjużi, Il-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina


08/11/2019 - Konferenza Ewropea f’Malta dwar l-Edukazzjoni Kattolika

50 delegat minn 27 pajjiż Ewropew li jirrappreżentaw 8.5 miljun student, Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


10/11/2019 - Agħmilni Strument tal-Paċi Tiegħek – Jum it-Tifkira 2019

Quddiesa Pontifikali mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


06/11/2019 - Edukazzjoni li tgħin l-istudenti jikbru f’parteċipazzjoni attiva u responsabbli fis-soċjetà – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa tal-Ftuħ u t-Tberik tal-faċilitajiet ġodda fl-iskola St Michael, Santa Venera,


29/10/2019 - Il-ġmiel tal-ilwien kollha fil-festi – L-Isqof Awżiljarju

Preżentazzjoni tad-disa’ volum tal-ktieb 'Ilwien il-Festi Maltin', Iċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ĊAK), Birkirkara


27/10/2019 - L-Ispirtu s-Santu: l-għajn ta’ kull tiġdid – L-Isqof Awżiljarju

Messaġġ waqt il-Konferenza Nazzjonali Annwali tat-Tiġdid Kariżmatiku, Is-Sala Sr Nemesia, l-Iskola Sekondarja Immakulata Kunċizzjoni fil-Kulleġġ St Jeanne Antide, Ħal Tarxien


29/10/2019 - Kull bniedem għandu valur importanti – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fil-75 Anniversarju mit-twaqqif tal-Kulleġġ Sant’Elija, Il-Kulleġġ Sant’Elija, Pjazza Santa Venera


21/10/2019 - Nimlew qalbna b’Alla u mhux b’affarijiet li jġibu l-vojt – L-Isqof Awżiljajru

Quddiesa fil-Festa ta’ Sant’Ursola li ddedikat ħajjitha b’mod sħiħ lil Alla, Il-Monasteru Sant’Ursola, il-Belt Valletta


20/10/2019 - Lill-parrini: Alla qed jafdalkom il-ħajja ta’ dawn l-adolexxenti biex tgħinuhom jikbru fil-fidi Nisranija – L-Isqof Awżiljarju

10 adolexxenti jirċievu l-Griżma tal-Isqof fil-Parroċċa f’Ta’ Xbiex, Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex


17/10/2019 - Gratitudni lejn Alla u lejn l-oħrajn twassal għall-ferħ u l-paċi f’qalbna – L-Isqof Awżiljarju


14/10/2019 - Dar li tfakkarna fil-konsagrazzjoni tagħna – L-Isqof Awżiljarju


10/10/2019 - Il-kariżmi fi ħdan il-Knisja komunjoni


10/10/2019 - San Franġisk: faqar li jgħinek tgħix bil-libertà tal-qalb u bis-sempliċità – L-Isqof Awżiljarju


09/10/2019 - Dar għażiża miftuħa għal kulħadd – L-Isqof Awżiljarju


07/10/2019 - Fiduċja ‘sax-xifer’ f’Ġesù u fil-Madonna – L-Isqof Awżiljarju


01/10/2019 - Qalb miftuħa u azzjoni f’waqtha – L-Isqof Awżiljarju

2018